New BOMAG HYDRAULICZNYM plate compactor

PDF
new BOMAG HYDRAULICZNYM plate compactor
new BOMAG HYDRAULICZNYM plate compactor image 2
new BOMAG HYDRAULICZNYM plate compactor image 3
new BOMAG HYDRAULICZNYM plate compactor image 4
new BOMAG HYDRAULICZNYM plate compactor image 5
new BOMAG HYDRAULICZNYM plate compactor image 6
new BOMAG HYDRAULICZNYM plate compactor image 7
new BOMAG HYDRAULICZNYM plate compactor image 8
new BOMAG HYDRAULICZNYM plate compactor image 9
Interested in the ad?
Contact the seller
1/9
PDF
€2,847
Gross price, VAT – 23%
PLN 13,210
≈ $3,047
€2,314.63
Net price
Contact the seller
Brand BOMAG
Model HYDRAULICZNYM
Type plate compactor
Year of manufacture 2023
Net weight 260 kg
Location Poland Opalenica
Placed on Aug 30, 2023
Seller stock ID CEDRUS ZG05
Description
Compression depth 850 mm
Length of working plate 835 mm
Width of the working plate 680 mm
Speed rate 35 m/min
Polyurethane carpet
Unit-cast body
Reverse gear
Folding handle
Fuel tank 6 l
Engine
Brand Loncin LONCIN G390F
Power 9.56 kW (13 HP)
Fuel petrol
Volume 389 cm³
Condition
Condition new
Originally varnished
Original painting
More details
VIN CEDRUS ZG05
Colour golden

More details — New BOMAG HYDRAULICZNYM plate compactor

English
CEDRUS ZG05 COMBUSTION SOIL COMPACTOR 260 KG WITH HYDRAULIC REVERSE TWO-WAY FRONT-BACK PLATE RAMMER 13 KM + TRANSPORT WHEELS

REVERSIBLE COMBUSTION COMPACTOR WITH HYDRAULIC REVERSE FRONT-REAR + TRANSPORT WHEELS
CEDRUS ZG05 260 KG
The CEDRUS ZG05 260 KG two-way compactor is perfect for road works, paving stones, tamping roads, paths or landscape works. Equipped with a 13 HP LONCIN engine with a displacement of 389 cm3 - it can handle any challenge. A modern and practical compactor with many possible uses, characterized by a large plate size of 834 x 480 mm. In addition, it has transport wheels, and most importantly REVERSE Front-Rear.

Product Characteristics:

CEDRUS ZG05 compactor for road works, laying paving stones, compacting roads, paths or landscape works
- The durable 13hp engine can handle any challenge
- Transport wheels included
- Motor protection housing
- Compact structure
- Suitable for work in parking lots, etc.
- Alternative and supplement to the cylinder
- Ability to work forward and backward
- It is characterized by ergonomics, efficiency, functionality, versatility and maneuverability
- The product is made of high-quality materials and with the use of modern technological solutions, characterized by durability and longevity

Technical data:

- Engine manufacturer: Loncin
- Engine model: G390F
- Max power. engine: 13 hp
- Engine capacity: 389cc
- Fuel tank capacity: 6.5l
- Oil pan capacity: 1.2l
- Forward / reverse travel: 35m / min
- Compaction force: 38 KN
- Compaction depth: 85 cm
- Board dimensions: 835 x 480mm
- Expanding skid: 835 x 100mm
- Dimensions of the plate with skids: 835 x 680mm
- Vibration: 4800vpm
- Reverse: hydraulic
- Engine oil: 10W30 - 1.2 l
- Vibrator oil: MOBIL GX80W-90 - 0.7 l
- Transport wheels: optional
- Transport handle: yes
- Machine weight: 260 kg
- Equipped with transport wheels
CEDRUS ZG05 SPALOVACÍ PŮDNÍ KOMPAKTOR 260 KG S HYDRAULICKOU Reverzní Dvousměrnou RAMMEROU PŘEDNÍ ZADNÍ DESKY 13 KM + DOPRAVNÍ KOLA

OTOČNÝ SPALOVACÍ KOMPAKTOR S HYDRAULICKÝMI ZPĚTNÝMI PŘEDNÍMI + PŘEPRAVNÍMI KOLY
CEDRUS ZG05 260 KG
Obousměrný zhutňovač CEDRUS ZG05 260 KG je ideální pro práce na silnici, dlažební kostky, podbíjení silnic, cest nebo krajinářských prací. Je vybaven motorem LONCIN o výkonu 13 HP se zdvihovým objemem 389 cm3 - zvládne jakoukoli výzvu. Moderní a praktický zhutňovač s mnoha možnými způsoby použití, vyznačující se velkou velikostí desky 834 x 480 mm. Navíc má přepravní kola a hlavně REVERSE Front-Rear.

Charakteristika produktu:

Zhutňovač CEDRUS ZG05 pro silniční práce, pokládku dlažebních kamenů, zhutňování silnic, cest nebo krajinných prací
- Odolný motor o výkonu 13 koní zvládne jakoukoli výzvu
- Transportní kola v ceně
- Ochranný kryt motoru
- Kompaktní struktura
- Vhodné pro práci na parkovištích atd.
- Alternativa a doplněk válce
- Schopnost pracovat dopředu a dozadu
- Vyznačuje se ergonomií, efektivitou, funkčností, všestranností a ovladatelností
- Výrobek je vyroben z vysoce kvalitních materiálů as využitím moderních technologických řešení, které se vyznačují trvanlivostí a dlouhou životností

Technická data:

- Výrobce motoru: Loncin
- Model motoru: G390F
- Maximální výkon. motor: 13 hp
- Objem motoru: 389 ccm
- Objem palivové nádrže: 6,5 l
- Kapacita olejové vany: 1,2 l
- Pohyb vpřed / vzad: 35 m / min
- Hutnící síla: 38 KN
- Hloubka zhutnění: 85 cm
- Rozměry desky: 835 x 480 mm
- Roztažný smyk: 835 x 100 mm
- Rozměry desky s lyžinami: 835 x 680 mm
- Vibrace: 4800 ot./min
- Zpátečka: hydraulická
- Motorový olej: 10W30 - 1,2 l
- Vibrátorový olej: MOBIL GX80W -90 - 0,7 l
- Transportní kola: volitelně
- Přepravní rukojeť: ano
- Hmotnost stroje: 260 kg
- Vybaveno přepravními koly
CEDRUS ZG05 VERBRENNUNGSBODENVERDICHTER 260 KG MIT HYDRAULISCHER REVERSE ZWEI-WEGE-VORDER-RÜCK-PLATTE-RAMMER 13 KM + TRANSPORTRÄDER

UMWENDBARER VERBRENNUNGSVERDICHTER MIT HYDRAULISCHEM RÜCKWÄRTS VORNE-HINTEN + TRANSPORTRÄDER
CEDRUS ZG05 260 KG
Der Zweiwege-Verdichter CEDRUS ZG05 260 KG ist perfekt für Straßenarbeiten, Pflastersteine, Straßen-, Wege- oder Landschaftsbauarbeiten. Ausgestattet mit einem 13 PS LONCIN Motor mit 389 cm3 Hubraum ist er jeder Herausforderung gewachsen. Ein moderner und praktischer Verdichter mit vielen Einsatzmöglichkeiten, gekennzeichnet durch eine große Plattengröße von 834 x 480 mm. Darüber hinaus hat es Transporträder und vor allem REVERSE Front-Rear.

Produkteigenschaften:

Kompakter CEDRUS ZG05 für Straßenarbeiten, Pflastersteinverlegung, Verdichtung von Straßen, Wegen oder Landschaftsarbeiten
- Der langlebige 13-PS-Motor meistert jede Herausforderung
- Transporträder inklusive
- Motorschutzgehäuse
- Kompakte Struktur
- Geeignet für Arbeiten auf Parkplätzen usw.
- Alternative und Ergänzung zum Zylinder
- Fähigkeit, vorwärts und rückwärts zu arbeiten
- Es zeichnet sich durch Ergonomie, Effizienz, Funktionalität, Vielseitigkeit und Wendigkeit aus
- Das Produkt besteht aus hochwertigen Materialien und unter Verwendung moderner technologischer Lösungen, die sich durch Langlebigkeit und Langlebigkeit auszeichnen

Technische Daten:

- Motorenhersteller: Loncin
- Motormodell: G390F
- Maximale Kraft. Motor: 13 PS
- Hubraum: 389cc
- Tankinhalt: 6.5l
- Ölwannenkapazität: 1,2l
- Vorwärts- / Rückwärtsfahrt: 35m / min
- Verdichtungskraft: 38 KN
- Verdichtungstiefe: 85 cm
- Platinenabmessungen: 835 x 480 mm
- Ausziehkufe: 835 x 100 mm
- Abmessungen der Platte mit Kufen: 835 x 680 mm
- Vibration: 4800 vpm
- Rückwärtsgang: hydraulisch
- Motoröl: 10W30 - 1,2 l
- Vibratoröl: MOBIL GX80W-90 - 0,7 l
- Transporträder: optional
- Transportgriff: ja
- Maschinengewicht: 260 kg
- Ausgestattet mit Transporträdern
COMPACTADOR DE SUELO DE COMBUSTIÓN CEDRUS ZG05 260 KG CON REVERSO HIDRÁULICO APISONADOR DE PLACA FRONTAL-TRASERA DE DOS VÍAS 13 KM + RUEDAS DE TRANSPORTE

COMPACTADOR DE COMBUSTIÓN REVERSIBLE CON RETROCESO HIDRÁULICO DELANTERO-TRASERO + RUEDAS DE TRANSPORTE
CEDRUS ZG05 260 KG
El compactador bidireccional CEDRUS ZG05 260 KG es perfecto para obras viales, adoquines, apisonamiento de carreteras, caminos o trabajos de jardinería. Equipado con un motor LONCIN de 13 HP con una cilindrada de 389 cm3, puede afrontar cualquier desafío. Un compactador moderno y práctico con múltiples usos posibles, caracterizado por un gran tamaño de placa de 834 x 480 mm. Además, cuenta con ruedas de transporte y, lo más importante, MARCHA ATRÁS DELANTERA-TRASERA.

Caracteristicas de producto:

Compactador CEDRUS ZG05 para obras viales, colocación de adoquines, compactación de carreteras, caminos u obras de paisajismo
- El motor duradero de 13 CV puede hacer frente a cualquier desafío
- Ruedas de transporte incluidas
- Carcasa de protección del motor
- Estructura compacta
- Apto para trabajar en estacionamientos, etc.
- Alternativa y complemento al cilindro
- Capacidad para trabajar hacia adelante y hacia atrás.
- Se caracteriza por la ergonomía, la eficiencia, la funcionalidad, la versatilidad y la maniobrabilidad.
- El producto está fabricado con materiales de alta calidad y con el uso de modernas soluciones tecnológicas, caracterizadas por su durabilidad y longevidad.

Datos técnicos:

- Fabricante del motor: Loncin
- Modelo de motor: G390F
- Máximo poder. motor: 13 CV
- Capacidad del motor: 389cc
- Capacidad del depósito de combustible: 6,5 l
- Capacidad del cárter de aceite: 1,2 l
- Recorrido de avance / retroceso: 35 m / min
- Fuerza de compactación: 38 KN
- Profundidad de compactación: 85 cm
- Dimensiones del tablero: 835 x 480 mm
- Patín de expansión: 835 x 100 mm
- Dimensiones de la placa con patines: 835 x 680 mm
- Vibración: 4800vpm
- Reverso: hidráulico
- Aceite de motor: 10W30 - 1,2 l
- Aceite vibrador: MOBIL GX80W-90 - 0,7 l
- Ruedas de transporte: opcional
- Asa de transporte: sí
- Peso de la máquina: 260 kg
- Equipado con ruedas de transporte
CEDRUS ZG05 ÉGÉSES TALAJKOMPACTOR 260 KG HIDRAULIKUS HÁTSÓ KÉTÁRÚ ELSŐ TÁMLA RAMMER 13 KM + SZÁLLÍTÓKEREKEK

REVERZÍTHATÓ ÉGÉSKOMPAKTOR HIDRAULIKUS HÁTSÓ ELSŐ HÁTSÓ + SZÁLLÍTÓKEREKEKKEL
CEDRUS ZG05 260 KG
A CEDRUS ZG05 260 KG kétirányú tömörítő kiválóan alkalmas közúti munkákhoz, térkőkövekhez, utak, döngölő utak, ösvények vagy tájmunkákhoz. 13 lóerős LONCIN motorral felszerelt, 389 cm3 űrtartalmú - minden kihívást megbirkózhat. Modern és praktikus tömörítő, sok lehetséges felhasználással, amelyet a 834 x 480 mm -es nagy lemezméret jellemez. Ezen kívül szállító kerekei vannak, és ami a legfontosabb, REVERSE Front-Rear.

Termékjellemzők:

CEDRUS ZG05 tömörítő közúti munkákhoz, térkő lerakásához, utak, utak tömörítéséhez vagy tájmunkákhoz
- A strapabíró 13 lóerős motor minden kihívást megbirkózik
- szállító kerekek
- Motorvédő ház
- Kompakt szerkezet
- Alkalmas parkolóban való munkavégzéshez stb.
- A henger alternatívája és kiegészítése
- Képesség előre és hátra dolgozni
- Ergonómia, hatékonyság, funkcionalitás, sokoldalúság és manőverező képesség jellemzi
- A termék kiváló minőségű anyagokból készült, és a modern technológiai megoldások felhasználásával jellemzi a tartósságot és a hosszú élettartamot

Műszaki adatok:

- Motorgyártó: Loncin
- Motormodell: G390F
- Max erő. motor: 13 LE
- Motortérfogat: 389 cm3
- Üzemanyagtartály űrtartalma: 6,5 l
- Olajtartály térfogata: 1,2 liter
- Menet előre / hátra: 35 m / perc
- Tömörítési erő: 38 KN
- Tömörítési mélység: 85 cm
- A tábla méretei: 835 x 480 mm
- Bővíthető csúszda: 835 x 100 mm
- A lemez mérete csúszkával: 835 x 680 mm
- Rezgés: 4800vpm
- Hátramenet: hidraulikus
- Motorolaj: 10W30 - 1,2 l
- Rezgőolaj: MOBIL GX80W -90 - 0,7 l
- Szállító kerekek: opcionális
- Szállítási fogantyú: igen
- A gép súlya: 260 kg
- Szállító kerekekkel felszerelve
CEDRUS ZG05 DEGIMO DIRVO KOMPAKTORIUS 260 KG SU HIDRAULINĖS ATSILIPRINIMO Dviejų krypčių priekinės nugaros plokštės RAMMER 13 KM + TRANSPORTO RATAI

Grąžinamasis deginimo kompaktorius su hidrauliniu atbulinės eigos priekiniu ir galiniu transportavimo ratais
CEDRUS ZG05 260 KG
Dvipusis tankintuvas CEDRUS ZG05 260 KG puikiai tinka kelio darbams, grindinio akmenims, kelių sutvarkymui, takams ar kraštovaizdžio darbams. Įrengtas 13 AG LONCIN variklis, kurio darbinis tūris 389 cm3 - jis gali įveikti bet kokius iššūkius. Šiuolaikiškas ir praktiškas tankintuvas, galintis daug naudoti, pasižymintis dideliu 834 x 480 mm plokštės dydžiu. Be to, jis turi transportavimo ratus, o svarbiausia-„REVERSE Front-Rear“.

Produkto charakteristikos:

CEDRUS ZG05 tankintuvas, skirtas kelių darbams, klojant grindinio akmenis, sutankinant kelius, takus ar kraštovaizdžio darbus
- Patvarus 13 AG variklis gali įveikti bet kokius iššūkius
- Pridedami transportavimo ratai
- Variklio apsaugos korpusas
- Kompaktiška struktūra
- Tinka darbui automobilių stovėjimo aikštelėse ir pan.
- cilindro alternatyva ir papildymas
- Gebėjimas dirbti pirmyn ir atgal
- Jis pasižymi ergonomiškumu, efektyvumu, funkcionalumu, universalumu ir manevringumu
- Gaminys pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir naudojant šiuolaikinius technologinius sprendimus, pasižymintis ilgaamžiškumu ir ilgaamžiškumu

Techniniai duomenys:

- Variklio gamintojas: Loncin
- Variklio modelis: G390F
- Maksimali galia. variklis: 13 AG
- Variklio darbinis tūris: 389 cm3
- Kuro bako talpa: 6,5l
- Alyvos talpos tūris: 1,2 l
- Važiavimas pirmyn / atgal: 35 m / min
- Tankinimo jėga: 38 KN
- Tankinimo gylis: 85 cm
- Lentos matmenys: 835 x 480 mm
- Išplečiamas slydimas: 835 x 100 mm
- Plokštės su slydimais matmenys: 835 x 680 mm
- Vibracija: 4800vpm
- Reversas: hidraulinis
- Variklio alyva: 10W30 - 1,2 l
- Vibratoriaus alyva: MOBIL GX80W -90 - 0,7 l
- Transportavimo ratai: neprivaloma
- Transportavimo rankena: taip
- Mašinos svoris: 260 kg
- Įrengtas transportavimo ratais
CEDRUS ZG05 DEDZINĀŠANAS ZEMES KOMPAKTORS 260 KG AR HIDRAULISKU APAKŠPĀRĒJO Divu virzienu PRIEKŠĒJĀ PLĀKSNES RAMMERU 13 KM + TRANSPORTA RITEŅI

ATJAUNOJAMS DEDZINĀŠANAS KOMPAKTORS AR HIDRAULISKU AIZMUGURĒJU PRIEKŠMAKSAS + TRANSPORTA RITEŅI
CEDRUS ZG05 260 KG
Divvirzienu blīvētājs CEDRUS ZG05 260 KG ir ideāli piemērots ceļu darbiem, bruģakmeņiem, ceļu, taku sabiezēšanai vai ainavu darbiem. Aprīkots ar 13 ZS LONCIN dzinēju ar darba tilpumu 389 cm3 - tas var tikt galā ar jebkādiem izaicinājumiem. Moderns un praktisks blīvētājs ar daudziem iespējamiem lietojumiem, kam raksturīgs liels plāksnes izmērs - 834 x 480 mm. Turklāt tam ir transporta riteņi, un pats galvenais-REVERSE Front-Rear.

Produkta īpašības:

CEDRUS ZG05 blīvētājs ceļu darbiem, bruģakmeņu klāšanai, ceļu, celiņu blīvēšanai vai ainavu darbiem
- Izturīgais 13 ZS dzinējs var tikt galā ar jebkādiem izaicinājumiem
- Komplektā transporta riteņi
- Motora aizsardzības korpuss
- Kompakta struktūra
- Piemērots darbam autostāvvietās utt.
- cilindra alternatīva un papildinājums
- Spēja strādāt uz priekšu un atpakaļ
- To raksturo ergonomika, efektivitāte, funkcionalitāte, daudzpusība un manevrētspēja
- Produkts ir izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un izmantojot mūsdienīgus tehnoloģiskos risinājumus, ko raksturo izturība un ilgmūžība

Tehniskie dati:

- Motora ražotājs: Loncin
- Motora modelis: G390F
- Maksimālā jauda. dzinējs: 13 ZS
- Motora tilpums: 389 kubikcentimetri
- degvielas tvertnes tilpums: 6,5 l
- eļļas tvertnes tilpums: 1,2 l
- Brauciens uz priekšu / atpakaļ: 35 m / min
- Saspiešanas spēks: 38 KN
- blīvēšanas dziļums: 85 cm
- Dēļa izmēri: 835 x 480mm
- izplešanās slīdnis: 835 x 100 mm
- Plāksnes izmēri ar buksēm: 835 x 680 mm
- vibrācija: 4800vpm
- Reverss: hidraulisks
- Motoreļļa: 10W30 - 1,2 l
- Vibratoru eļļa: MOBIL GX80W -90 - 0,7 l
- Transportēšanas riteņi: pēc izvēles
- Transportēšanas rokturis: jā
- Mašīnas svars: 260 kg
- Aprīkots ar transporta riteņiem
CEDRUS ZG05 ZAGĘSZCZARKA DO GRUNTU SPALINOWA 260 KG Z REWERSEM HYDRAULICZNYM DWUKIERUNKOWA PRZÓD-TYŁ UBIJARKA PŁYTOWA 13 KM + KOŁA TRANSPORTOWE

ZAGĘSZCZARKA SPALINOWA Z REWERSEM HYDRAULICZNYM DWUKIERUNKOWA PRZÓD-TYŁ + KOŁA TRANSPORTOWE
CEDRUS ZG05 260 KG
Zagęszczarka CEDRUS ZG05 260 KG dwukierunkowa idealnie sprawdza się do robót drogowych, układania kostki brukowej, ubijania dróg, ścieżek czy też prac krajobrazowych. Wyposażona w silnik LONCIN o mocy 13 KM i o pojemności 389 cm3 - poradzi sobie z każdym wyzwaniem. Nowoczesna i praktyczna zagęszczarka o wielu możliwościach zastosowania, charakteryzuje się dużym rozmiarem płyty 834 x 480 mm. Ponadto posiada koła transportowe, a co najważniejsze REWERS Przód- Tył.

Charakterystyka Produktu:

Zagęszczarka CEDRUS ZG05 do robót drogowych, układania kostki brukowej, ubijania dróg, ścieżek czy też prac krajobrazowych
- Wytrzymały silnik o mocy 13 KM poradzi sobie z każdym wyzwaniem
- Koła transportowe w zestawie
- Obudowa chroniąca silnik
- Zwarta konstrukcja
- Nadaje się do prac na parkingach, itp
- Alternatywa i uzupełnienie walca
- Możliwość pracy do przodu i do tyłu
- Cechuje ją ergonomia, wydajność, funkcjonalność, wszechstronność oraz zwrotność
- Produkt wykonany z wysokiej jakości materiałów oraz przy użyciu nowoczesnych rozwiązań technologicznych charakteryzuje się wytrzymałością i żywotnością

Dane Techniczne:

- Producent silnika: Loncin
- Model silnika: G390F
- Moc Max. silnika: 13 KM
- Pojemność silnika: 389cm3
- Pojemność zbiornika paliwa: 6,5l
- Pojemność miski olejowej: 1,2l
- Jazda do przodu / tyłu : 35m/min
- Siła zagęszczania: 38 KN
- Głębokość zagęszczania: 85cm
- Wymiary płyty: 835 x 480mm
- Płoza poszerzająca: 835 x 100mm
- Wymiar płyty z płozami: 835 x 680mm
- Wibracje: 4800vpm
- Rewers: hydrauliczny
- Olej silnika: 10W30 – 1,2 l
- Olej wibratora: MOBIL GX80W-90 – 0,7 l
- Koła transportowe: opcja
- Uchwyt transportowy: tak
- Waga maszyny: 260 kg
- Na wyposażeniu koła transportowe
CEDRUS ZG05 COMPACTOR DE COMBUSTIE A SOLULUI 260 KG CU REVERSĂ HIDRAULICĂ DOBRĂ RAMMER PLATE FRONT-SPATE 13 KM + ROȚI DE TRANSPORT

COMPACTOR REVERSIBIL DE COMBUSTIE CU ROȚI HIDRAULICE INVERSE FATA-SPATE + ROȚI DE TRANSPORT
CEDRUS ZG05 260 KG
Compactorul bidirecțional CEDRUS ZG05 260 KG este perfect pentru lucrări de drumuri, pavaje, tamponarea drumurilor, cărări sau lucrări peisagistice. Echipat cu un motor LONCIN de 13 CP cu o deplasare de 389 cm3 - poate rezolva orice provocare. Un compactor modern și practic cu multe utilizări posibile, caracterizat printr-o dimensiune mare a plăcii de 834 x 480 mm. În plus, are roți de transport și, cel mai important, INVERSĂ față-spate.

Caracteristicile produsului:

Compactor CEDRUS ZG05 pentru lucrări de drumuri, așezarea pietrelor de pavaj, compactarea drumurilor, căilor sau lucrărilor de peisaj
- Motorul durabil de 13 CP poate rezolva orice provocare
- Roți de transport incluse
- Carcasă de protecție a motorului
- Structură compactă
- Potrivit pentru lucrul în parcări etc.
- Alternativă și supliment la cilindru
- Abilitatea de a lucra înainte și înapoi
- Se caracterizează prin ergonomie, eficiență, funcționalitate, versatilitate și manevrabilitate
- Produsul este realizat din materiale de înaltă calitate și cu utilizarea soluțiilor tehnologice moderne, caracterizate prin durabilitate și longevitate

Date tehnice:

- Producător motor: Loncin
- Modelul motorului: G390F
- Putere maxima. motor: 13 CP
- Capacitate motor: 389cc
- Capacitatea rezervorului de combustibil: 6,5 l
- Capacitate vas de ulei: 1,2 l
- Călătorie înainte / înapoi: 35m / min
- Forța de compactare: 38 KN
- Adâncime de compactare: 85 cm
- Dimensiuni placa: 835 x 480mm
- Skid extins: 835 x 100mm
- Dimensiunile plăcii cu patine: 835 x 680mm
- Vibrații: 4800vpm
- Revers: hidraulic
- Ulei motor: 10W30 - 1,2 l
- Ulei vibrator: MOBIL GX80W-90 - 0,7 l
- Roți de transport: opțional
- Mâner de transport: da
- Greutatea mașinii: 260 kg
- Echipat cu roți de transport
CEDRUS ZG05 КОМПАКТОР ДЛЯ СГОРАНИЯ ПОЧВЫ 260 КГ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ОБРАТНЫМ ДВУХСТОРОННИМ ПЕРЕДНИМ ЗАДНИМ БАМПЕР 13 КМ + ТРАНСПОРТНЫЕ КОЛЕСА

РЕВЕРСИВНЫЙ КОМПАКТОР СГОРАНИЯ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ОБРАТНЫМ ПЕРЕДНИМ ЗАДНИМ + ТРАНСПОРТНЫМИ КОЛЕСАМИ
CEDRUS ZG05 260 КГ
Двухсторонний каток CEDRUS ZG05 260 KG идеально подходит для дорожных работ, брусчатки, утрамбовки дорог, троп или ландшафтных работ. Оснащенный двигателем LONCIN мощностью 13 л.с. и рабочим объемом 389 см3 - он справится с любыми задачами. Современный и практичный уплотнитель с множеством возможных применений, отличающийся большим размером плиты 834 x 480 мм. Вдобавок у него есть транспортные колеса, а главное REVERSE Front-Rear.

Характеристика продукта:

Компактор CEDRUS ZG05 для дорожных работ, укладки брусчатки, уплотнения дорог, тропинок или ландшафтных работ
- Прочный двигатель мощностью 13 л.с. справится с любой задачей.
- Транспортные колеса в комплекте
- кожух защиты двигателя
- Компактная структура
- Подходит для работы на стоянках и т. Д.
- Альтернатива и дополнение к баллону
- Умение работать вперед и назад
- Отличается эргономичностью, экономичностью, функциональностью, универсальностью и маневренностью.
- Изделие изготовлено из качественных материалов и с применением современных технологических решений, отличается прочностью и долговечностью.

Технические данные:

- Производитель двигателя: Loncin
- Модель двигателя: G390F
- Максимальная мощность. двигатель: 13 л.с.
- Объем двигателя: 389 см3
- Емкость топливного бака: 6.5л.
- Емкость масляного поддона: 1,2 л
- Вперед / назад: 35 м / мин
- Усилие уплотнения: 38 кН
- Глубина уплотнения: 85 см
- Размеры платы: 835 х 480 мм
- Раздвижная полозья: 835 x 100 мм
- Размеры плиты с полозьями: 835 х 680мм
- Вибрация: 4800 об / мин
- Реверс: гидравлический
- Моторное масло: 10W30 - 1,2 л
- Масло для вибратора: MOBIL GX80W-90 - 0,7 л
- Транспортные колеса: опция
Транспортная ручка: да
- Вес станка: 260 кг
- Оборудован транспортными колесами
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Purchase tips
Safety tips
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!

Similar ads

BOMAG BT60 €2,485 Plate compactor 2021 3 m/h Ukraine, Zhitomir