Marel TSM2-C165 Profiler slicer

PDF
Marel TSM2-C165 Profiler slicer
Marel TSM2-C165 Profiler slicer
Marel TSM2-C165 Profiler slicer image 2
Marel TSM2-C165 Profiler slicer image 3
Marel TSM2-C165 Profiler slicer image 4
Marel TSM2-C165 Profiler slicer image 5
Marel TSM2-C165 Profiler slicer image 6
Marel TSM2-C165 Profiler slicer image 7
Marel TSM2-C165 Profiler slicer image 8
Marel TSM2-C165 Profiler slicer image 9
Interested in the ad?
1/9
PDF
Price:
on request
Ask for price
Contact the seller
Brand:  Marel
Model:  TSM2-C165 Profiler
Type:  slicer
Year of manufacture:  2003
Net weight:  900 kg
Location:  Poland Warszawa
Placed on:  more than 1 month
Machineryline ID:  XU35006
Description
Overall dimensions:  3.9 m × 1.05 m × 1.35 m
Condition
Condition:  used

More details — Marel TSM2-C165 Profiler slicer

English
The Marel TSM2 Profiler is a cutting-edge template slicing machine that revolutionizes portioning in the food-service industry. Designed to produce consistent and identical portions, this innovative solution empowers processors to enhance the value of their portion-controlled products.
Built with robustness and accuracy in mind, the TSM2 Profiler ensures reliable and precise slicing. Its advanced template technology enables processors to create portions of the exact same size, leading to improved product consistency and presentation. By delivering uniform portions, this machine helps processors maintain high-quality standards and meet customer expectations consistently.
One of the key advantages of the TSM2 Profiler is its ability to increase the value of portion-controlled products. With this machine, processors can achieve precise portion sizes and weights, providing better cost control and reducing waste. By offering consistent portions, processors can enhance the marketability of their products and attract new food-service customers who demand portions that were previously unavailable.
The TSM2 Profiler opens up new opportunities for food-service providers, allowing them to cater to a wider range of customers and applications. Its versatility and precision enable processors to meet the specific portioning needs of various food-service establishments, including restaurants, hotels, catering companies, and more.
With its combination of innovation, robustness, and accuracy, the Marel TSM2 Profiler is the ultimate solution for processors seeking to optimize portion control and tap into new markets. Experience the benefits of this advanced template slicing machine and unlock the potential of your portion-controlled products in the food-service industry
La perfiladora TSM2 de Marel es una cortadora de plantillas de última generación que revoluciona el porcionado en el sector de la alimentación. Diseñada para producir porciones uniformes e idénticas, esta innovadora solución permite a los procesadores aumentar el valor de sus productos de porciones controladas.
Construida pensando en la robustez y la precisión, la perfiladora TSM2 garantiza un corte fiable y preciso. Su avanzada tecnología de plantillas permite a los procesadores crear porciones del mismo tamaño exacto, lo que mejora la consistencia y la presentación del producto. Al ofrecer porciones uniformes, esta máquina ayuda a los procesadores a mantener unos estándares de alta calidad y a satisfacer las expectativas de los clientes de forma constante.
Una de las principales ventajas de la perfiladora TSM2 es su capacidad para aumentar el valor de los productos con porciones controladas. Con esta máquina, los procesadores pueden conseguir tamaños y pesos de porción precisos, lo que proporciona un mejor control de los costes y reduce los desperdicios. Al ofrecer porciones consistentes, los procesadores pueden mejorar la comerciabilidad de sus productos y atraer a nuevos clientes de alimentación que demandan porciones que antes no estaban disponibles.
La perfiladora TSM2 abre nuevas oportunidades a los proveedores de servicios de alimentación, permitiéndoles atender a una gama más amplia de clientes y aplicaciones. Su versatilidad y precisión permiten a los fabricantes satisfacer las necesidades específicas de porcionado de diversos establecimientos de alimentación, como restaurantes, hoteles y empresas de catering, entre otros.
Con su combinación de innovación, robustez y precisión, la perfiladora TSM2 de Marel es la solución definitiva para los profesionales que buscan optimizar el control de las porciones y acceder a nuevos mercados. Experimente las ventajas de esta avanzada cortadora de plantillas y libere el potencial de sus productos de porciones controladas en la industria de la alimentación.
Marel TSM2 Profiler to innowacyjna maszyna do cięcia na podstawie szablonu, która rewolucjonizuje proces porcjowania w branży gastronomicznej. Zaprojektowana w celu tworzenia spójnych i identycznych porcji, to innowacyjne rozwiązanie umożliwia producentom podniesienie wartości swoich produktów kontrolowanych pod względem porcji.
TSM2 Profiler zapewnia niezawodne i precyzyjne cięcie, przy zachowaniu solidnej konstrukcji i dokładności. Dzięki zaawansowanej technologii szablonów, producenci mogą tworzyć porcje o dokładnie takim samym rozmiarze, co prowadzi do poprawy spójności i prezentacji produktu. Dostarczając jednolite porcje, ta maszyna pomaga producentom utrzymać wysoki standard jakości i spełniać oczekiwania klientów.
Jednym z głównych atutów TSM2 Profiler jest zdolność do zwiększania wartości produktów kontrolowanych pod względem porcji. Dzięki tej maszynie producenci mogą uzyskać precyzyjne rozmiary i wagę porcji, co umożliwia lepszą kontrolę kosztów i ograniczenie odpadów. Dostarczając spójne porcje, producenci mogą poprawić atrakcyjność swoich produktów na rynku i przyciągnąć nowych klientów z branży gastronomicznej, którzy wymagają porcji, które wcześniej były niedostępne.
TSM2 Profiler otwiera nowe możliwości dla dostawców usług gastronomicznych, umożliwiając obsługę szerszego zakresu klientów i zastosowań. Jego wszechstronność i precyzja pozwalają producentom sprostać specyficznym wymaganiom dotyczącym porcjowania dla różnych placówek gastronomicznych, w tym restauracji, hoteli, firm cateringowych i nie tylko.
Dzięki połączeniu innowacji, solidnej konstrukcji i precyzji, Marel TSM2 Profiler to ostateczne rozwiązanie dla producentów, którzy chcą optymalizować kontrolę nad porcjami i wejść na nowe rynki. Doświadcz korzyści płynących z tej zaawansowanej maszyny do cięcia na podstawie szablonu i odblokuj potencjał swoich produktów kontrolowanych pod względem porcji w branży gastronomicznej.

Zasilanie: 16A / 400V / 50Hz
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Purchase tips
Safety tips
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!

Similar ads

Ruhle SR1 price on request Slicer 2003 Poland, Warsaw
Marel B35 price on request Slicer 400 Poland, Warsaw