New Małek Agregaty M-4 MAX 400V , Verputzmaschine M-4 MAX 400V plastering machine

PDF
new Małek Agregaty M-4 MAX 400V , Verputzmaschine M-4 MAX 400V plastering machine
new Małek Agregaty M-4 MAX 400V , Verputzmaschine M-4 MAX 400V plastering machine
new Małek Agregaty M-4 MAX 400V , Verputzmaschine M-4 MAX 400V plastering machine image 2
new Małek Agregaty M-4 MAX 400V , Verputzmaschine M-4 MAX 400V plastering machine image 3
new Małek Agregaty M-4 MAX 400V , Verputzmaschine M-4 MAX 400V plastering machine image 4
new Małek Agregaty M-4 MAX 400V , Verputzmaschine M-4 MAX 400V plastering machine image 5
Interested in the ad?
1/5
PDF
€5,510
Gross price, VAT – 23%
PLN 23,860
≈ $5,870
€4,479.67
Net price
Contact the seller
Brand:  Małek Agregaty
Model:  M-4 MAX 400V , Verputzmaschine M-4 MAX 400V
Type:  plastering machine
Net weight:  270 kg
Location:  Poland Węgrzce
Placed on:  more than 1 month
Seller stock ID:  AGT001
Leasing is possible: 
Condition
Condition:  new
Warranty::  1 year

More details — New Małek Agregaty M-4 MAX 400V , Verputzmaschine M-4 MAX 400V plastering machine

English
show contacts
show contacts

The M-4 MAX 400V plastering aggregate is a top-class device that meets rigorous standards and has a European Certificate. The machine will meet the expectations of even the most demanding customers operating in the construction industry. Reliability and refinement in every detail are the characteristics of the plastering unit.

If you are looking for a machine that will serve you for years, choose our offer! We are a Polish manufacturer, making machines we rely on the experience gained, both professional and technical. Our equipment is a response to the needs of the constantly developing construction industry. Without appropriate equipment, it is impossible to provide services at a high level, let alone compete with the competition. M-4 MAX 400V plastering aggregates are devices that you must have in your company. You can read about the specifics of the product, purpose and benefits below.

The M-4 MAX 400V plastering unit is used for mechanical application of plaster and mortars with a maximum grain size of 3 mm:

gypsum plaster
gypsum and lime plaster
cement
lime plaster
lime-cement plaster
mortar
damping plaster
joint mortar
reinforcement and adhesive mortar
machine spouts
adhesives, lime coats
anhydrite screeds
other
The aggregate tank can be filled with either bagged material or through the flow or blow cap.

Plastering aggregate M-4 MAX 400V technical specification:

gear motor of the feeder NORD 0.83kW S3-70% 29 rpm M-4 MAX 400V
gear motor NORD 6.05 kW 415 rpm feed pump M-4 MAX 400V
water pump PK65 380 - 400V 1.7A 0.5kW
pump unit D6–3 stator + rotor,
0.9kW air compressor 250 l / min, pressure 5.5 bar,
cleaning unit - shaft and cleaner,
socket wrench for screwing in the rotor,
cleaning ball of the working hose fi30,
water meter 150 - 1500 l / h,
working hose DN25 10 m with camlock couplings,
3/4 "water hose, 25 m, pressure gek fitting and gek fitting with a stub pipe,
3/8 ”reinforced air hose 12.5 m fittings 2 x geka with a connector
5x 2.5 mm2 20 m power cord with a 5B PCE 32A plug,
75 cm spray lance with a Ø 12 nozzle
gun scraper,
a key to unscrew the water reducer glass,
mixer M-4 Max
yoke pump DN25 male cam lock type D
spray gun for producing water mist
Additional equipment of the aggregate

working pressure timer with a plaster separator 60 bar DN25
cover for a plastering unit
measurement probe 42V
various types of nozzles for the gun: pink, black, black conical and various sizes fi: 8,10,12,14,16,18
a tube for a lance of various lengths: 25 cm, 75 cm, 100 cm, 125 cm, 150 cm
yoke of the pump for DN35 type D faucets
yoke pump for faucets DN35 type R
pump yoke DN25 male cam lock type R
35 mm hose for spouts
clock of working pressure with a separator for spouts 60 bar DN35
rotomix type D DN35 / 25
rotomix type R DN35 / 25
tarpaulin - cover for a plastering unit
control button with a cable of various lengths: 12 m, 20 m, 30 m
extension for the M-4 aggregate, the original Malek 96 liters
Main components of the generator

The subassemblies that can be removed from the unit if necessary (including transport) are:

compressor
water pump
mixing chamber with a mixing pump
near the feeder
feeder wheel cover
charging grate
The weight of the aggregate with all major components is 270 kg.

What distinguishes the M-4 MAX plastering unit from other aggregates? Discover the greatest advantages of the device:

The M-4 MAX 400V plastering unit is equipped with a water pump switch. It is possible to switch to the AUTO operating mode, both with low pressure and no water pressure.
built-in phase loss sensor, as well as the direction of rotation of the motor.
M-4 MAX 400V plastering aggregates have the function of reversing the mixture - at reverse speed, which is especially important in the event of a blockage of the mixture.
one of the accessories is the PEDROLLO 400 V 500W water pump (it can be disassembled).
the assembly of the electric box was made on Eaton components, and the mounted power sockets are made by PCE.
The M-4 MAX 400V plastering unit is equipped with two 230 V sockets, one of which is controlled to connect an optional pump, and the other can be used to connect, for example, a LED lamp
height of hopper 950mm
tank capacity about 150L
pumping pressure max 40bar
feeding distance max 40m
possibility of connecting a silomat
possibility of connecting the remote control controlling the aggregate
possibility of connecting the gun to plaster, facade and garage systems
We provide a 12-month warranty for the M-4 MAX plastering aggregate!

Why is it worth choosing M-4 MAX 400V plastering aggregates? These are new generation products that meet the highest standards. They provide comfortable and efficient work. By choosing aggregates, you gain the best ally, helping in the implementation of these larger and smaller works. The M-4 MAX 400V plastering unit ensures that nothing unforeseen will surprise you during your work. Taking care for the highest quality, we decided to certify the structure, providing solutions tailored to the needs.

Our offer also includes construction parts for aggregates and spare parts.
Show the whole comment
show contacts
show contacts

Agregat tynkarski M-4 MAX 400Vto najwyższej klasy urządzenie, spełniające rygorystyczne normy, posiadające Certyfikat Europejski. Maszyna spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów, działających w branży budowlanej. Niezawodność oraz dopracowanie w każdym calu to cechy charakterystyczne agregatu tynkarskiego.

Jeśli poszukujesz maszyny, która posłuży Ci przez lata, wybierz naszą ofertę! Jesteśmy polskim producentem, wykonując maszyny bazujemy na zdobytym doświadczeniu, zarówno tym zawodowym, jak i technicznym. Nasz sprzęt stanowi odpowiedź na potrzeby stale rozwijającej się branży budowlanej. Bez odpowiedniego wyposażenia niemożliwe jest świadczenie usług na wysokim poziomie, a tym bardziej współzawodniczenie z konkurencją. Agregaty tynkarskie M-4 MAX 400V to urządzenia, które musisz posiadać w swojej firmie. O specyfice produktu, przeznaczeniu i zaletach możesz przeczytać poniżej.

Agregat tynkarski M-4 MAX 400V służy do mechanicznego nakładania tynków zapraw, których maksymalne uziarnienie wynosi 3 mm:

tynk gipsowy
tynk gipsowo – wapienny
cement
tynk wapienny
tynk wapienno – cementowy
zaprawa murarska
tynk tłumiący
zaprawa szczelinowa
zaprawa zbrojeniowa i klejowa
wylewki maszynowe
kleje, gładzie wapienne
wylewki anhydrytowe
inne
Zbiornik agregatu może być napełniany zarówno materiałem workowanym lub za pośrednictwem nakrywy przelotowej bądź nadmuchowej.

Agregat tynkarski M-4 MAX 400V specyfikacja techniczna:

silnik przekładniowy podajnika NORD 0,83kW S3-70% 29 obr/min M-4 MAX 400V
silnik przekładniowy pompa podająca NORD 6,05 kW 415 obr/min M-4 MAX 400V
pompa wodna PK65 380 – 400V 1,7A 0,5kW
jednostka pompy D6–3 stator +rotor,
sprężarka powietrzna 0,9kW 250 l/min, ciśnienie 5,5 bar,
jednostka czyszcząca – wał i czyszczak,
klucz nasadowy do wkręcenia rotora,
piłeczka czyszcząca węża roboczego fi30,
wodomierz 150 – 1500 l/h,
wąż roboczy DN25 10 m ze złączkami camlock,
wąż zbrojony do wody 3/4" 25 m okucie geka dociskowa i geka z króćcem,
wąż zbrojony do powietrza 3/8” 12,5 m okucie 2 x geka z króćem
przewód zasilający 5x 2,5 mm2 20 m zakończony wtyczką 5B PCE 32A,
lanca natryskowa 75cm z dyszą Ø 12
skrobak pistoletu,
klucz do odkręcania szklanki reduktora wody,
mieszak M-4 Max
jarzmo pomy DN25 złącze camlock męski typ D
pistolet natryskowy do wytwarzania mgły wodnej
Wyposażenie dodatkowe agregatu

zegar ciśnienia roboczego z separatorem do tynków 60 bar DN25
pokrywa agregatu tynkarskiego
sonda pomiarowa 42V
dysze do pistoletu różnego rodzaju: różowe, czarne, czarne stożkowe oraz różnego rozmiaru fi: 8,10,12,14,16,18
rurka do lancy różnej długości: 25 cm,75 cm,100 cm, 125 cm,150 cm
jarzmo pompy do wylewek DN35 typ D
jarzmo pompy do wylewek DN35 typ R
jarzmo pompy DN25 złącze camlock męski typ R
wąż 35 mm do wylewek
zegar ciśnienia roboczego z separatorem do wylewek 60 bar DN35
rotomix typ D DN35/25
rotomix typ R DN35/25
plandeka - pokrowiec na agregat tynkarski
przycisk sterujący z przewodem różnej długości :12 m,20 m,30 m
nadstawka na agregat M-4 oryginał Małek 96 litrów
Główne podzespoły agregatu

Podzespoły, jakie można zdemontować z agregatu w razie potrzeby(również transportu) są:

kompresor
pompa wody
komora mieszania wraz z pompą mieszającą
koło podajnika
osłona koła podajnika
krata zasypowa
Waga agregatu ze wszystkimi głównymi podzespołami wynosi 270 kg.

Czym wyróżnia się agregat tynkarski M-4 MAX, wśród innych agregatów? Poznaj największe zalety urządzenia:

agregat tynkarski M-4 MAX 400V wyposażony został w przełącznik pompy wodnej. Możliwe jest przełączenie w tryb pracy AUTO, zarówno przy przy małym ciśnieniu, jak i braku ciśnienia wody.
wbudowany został czujnik zaniku faz, a także kierunków obrotu silnika.
agregaty tynkarskie M-4 MAX 400Vposiadają funkcję cofania mieszkanki – na wstecznych obrotach, co jest szczególnie ważne w przypadku zablokowania się mieszanki.
jednym z elementów wyposażenia jest pompa wodna PEDROLLO 400 V 500W (istnieje możliwość jej demontażu).
montaż skrzynki elektrycznej został wykonany na podzespołach Eaton, a zamontowane gniazda siłowe są firmy PCE.
agregat tynkarski M-4 MAX 400V wyposażony został w dwa gniazda 230 V, z tymże jedno sterowane do podłączenia fakultatywnej pompy, a drugie może być wykorzystane w celu podłączenia np. lampy LED
wysokość zasypu 950mm
pojemność zbiornika ok 150L
ciśnienie tłoczenia max 40bar
odległość podawania max 40m
możliwość podłączenia silomatu
możliwość podłączenia pilota sterującego agregatem
możliwość podłączenia pistoletu do gładzi, elewacji oraz systemów garażowych
Na agregat tynkarski M-4 MAX udzielamy 12-miesięcznej gwarancji!

Dlaczego warto wybrać agregaty tynkarskie M-4 MAX 400V? To produkty nowej generacji, spełniające najwyższe standardy. Zapewniają komfortową oraz wydajną pracę. Wybierając agregaty zyskujesz najlepszego sojusznika, pomagającego w zrealizowaniu tych większych oraz mniejszych robót. Agregat tynkarski M-4 MAX 400V to pewność, że w trakcie pracy nie zaskoczy Cię nic nieprzewidzianego. Dbając o najwyższą jakość zdecydowaliśmy się na atestowanie konstrukcji, dostarczając rozwiązań szytych na miarę potrzeb.

W naszej ofercie znajdą Państwo również części konstrukcji agregatów oraz części zamienne.
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Purchase tips
Safety tips
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!

Similar ads