New Małek Agregaty M-1 MAX 230V , Verputzmaschine M-1 MAX 230V plastering machine

PDF
new Małek Agregaty M-1 MAX 230V , Verputzmaschine M-1 MAX 230V plastering machine
new Małek Agregaty M-1 MAX 230V , Verputzmaschine M-1 MAX 230V plastering machine
new Małek Agregaty M-1 MAX 230V , Verputzmaschine M-1 MAX 230V plastering machine image 2
new Małek Agregaty M-1 MAX 230V , Verputzmaschine M-1 MAX 230V plastering machine image 3
new Małek Agregaty M-1 MAX 230V , Verputzmaschine M-1 MAX 230V plastering machine image 4
new Małek Agregaty M-1 MAX 230V , Verputzmaschine M-1 MAX 230V plastering machine image 5
new Małek Agregaty M-1 MAX 230V , Verputzmaschine M-1 MAX 230V plastering machine image 6
new Małek Agregaty M-1 MAX 230V , Verputzmaschine M-1 MAX 230V plastering machine image 7
new Małek Agregaty M-1 MAX 230V , Verputzmaschine M-1 MAX 230V plastering machine image 8
new Małek Agregaty M-1 MAX 230V , Verputzmaschine M-1 MAX 230V plastering machine image 9
Interested in the ad?
1/9
PDF
€5,284
Gross price, VAT – 23%
PLN 22,510
≈ $5,628
€4,295.93
Net price
Contact the seller
Brand:  Małek Agregaty
Model:  M-1 MAX 230V , Verputzmaschine M-1 MAX 230V
Type:  plastering machine
Location:  Poland Węgrzce
Placed on:  Mar 18, 2024
Seller stock ID:  AGT016
Leasing is possible: 
Condition
Condition:  new
Warranty::  1 year

More details — New Małek Agregaty M-1 MAX 230V , Verputzmaschine M-1 MAX 230V plastering machine

English
show contacts
show contacts

The M-1 MAX 230V plastering and filling unit is a top-class device that meets strict standards and has a European Certificate. The machine will meet the expectations of even the most demanding customers operating in the construction industry. Reliability and refinement in every detail are the characteristics of the plastering unit.

If you are looking for a machine that will serve you for years, choose our offer! We are a Polish manufacturer, making machines we rely on the experience gained, both professional and technical. Our equipment is a response to the needs of the constantly developing construction industry. Without appropriate equipment, it is impossible to provide services at a high level, let alone compete with the competition. The M-1 MAX 230V plastering and filling aggregate is a must have in your company. You can read about the specifics of the product, purpose and benefits below.

The M-1 MAX 230V plastering and filling unit is designed for mechanical feeding of mortars with a grain size of up to 3 mm, adapted for mechanical feeding according to the recommendations of manufacturers such as:

gypsum plaster,
gypsum-lime plaster,
cement,
lime plaster,
lime-cement plaster,
mortar,
damping plaster,
joint mortar,
reinforcement and adhesive mortar,
machine spouts
glues
limestone coatings spraying with a compressor
machine anhydrite screeds
facade plasters
decorative plasters
fire-retardant plasters
bituminous masses
one-component polyurethane masses
ready-made coats, leveling compounds - spraying without a compressor - airless
coats, loose fillers - spray with a compressor
and other
The aggregate tank can be filled with either loose or liquid bagged material.

Plaster and putty aggregate M-1 MAX 230V technical specification:

gear motor feed pump NORD 6.05kW S3-60% 350 rpm
water pump PKM60 230 - 400V 350 W
pump unit D6–3 stator + rotor
Oil-free piston air compressor 230 V, 5.5 bar, 230 l / min
cleaning unit - shaft and cleaner
socket wrench for screwing in the rotor
working hose cleaning ball
water meter 150 - 1500 l / h
working hose DN 25 10 m with camlock couplings
3/4 "water hose reinforced 25 m. Geka clamp and geka with a stub pipe
3/8 ”reinforced air hose 12.5 m fittings 2 x geka with a stub pipe
power cord 3 x 2.5 mm2 10 m PCE 230V plug
75 cm spray lance with a Ø 12 nozzle
gun scraper
a key to unscrew the glass of the water reducer
M-1 MAX mixer
yoke pump DN 25 female cam lock type D with pressure gauge 60 bar
spray gun for producing water mist
Additional equipment:

Automatic spray lance for pneumatic application of mortars with a choice of nozzle:
3/4 "40 bar hose packed 15m
Spray lance automatic machine for pneumatic application of mortars with a choice of nozzles: flat, fi4, fi5, fi6, fi8, fi10
Working hose fi25 40bar 10m forged DN25 cam lock for 1 "hose and stainless female camlock with 1" hose connector
Press for squeezing bags
Control cable depending on the length of the hose: 12.5m, 17m, 22m, 27m
Main components of the generator

The subassemblies that can be removed from the aggregate if necessary (including transport) are:

motor base with 5.5kW drive
charging hopper
pump yoke
stator + rotor
The weight of the aggregate with all main components is 170 kg

What distinguishes the M-1 MAX 230V plastering and filling aggregate from other aggregates? Discover the greatest advantages of the device:

professional quality of finish
Polish product
comfort of work and high efficiency,
low operating costs of the worm pump
separate tank and pump modules
built-in switch of the chiller operation "work with water - without water"
built-in water pump operation switch AUTO / 0 / HAND
control of mixture backflow in the event of mixture blockage
water pump PEDROLLO PKM 60 230 V 350W with the possibility of disassembly
the electric box was assembled on EATON components
the machine has electronic motor protection against overload
smooth speed control of the feeding pump by means of an inverter
height of charge 100 cm
tank capacity 70 kg
delivery pressure max 40 bar
feeding distance max 40m
possibility of connecting the remote control controlling the aggregate
possibility of connecting the gun to the facade plaster and garage systems
ready-to-use putty can be applied without a compressor
applying plasters, finishing coats, bituminous masses with the use of a compressor
built-in switch for the chiller operation with and without water
smooth speed control of the FEEDING PUMP
230 V power supply
We provide a 12-month warranty for the M-1 MAX 230V plastering and filling aggregate!

Shipment of the aggregate in Poland - Free !!!

Why is it worth choosing M-1 MAX 230V plastering aggregates? These are new generation products that meet the highest standards. They provide comfortable and efficient work. By choosing aggregates, you gain the best ally, helping in the implementation of these larger and smaller works. The M-1 MAX 230V plastering unit ensures that nothing unforeseen will surprise you during your work.

Our offer also includes construction parts for aggregates and spare parts.
Show the whole comment
show contacts
show contacts

Agregat tynkarsko - szpachlarski M-1 MAX 230V to najwyższej klasy urządzenie, spełniające rygorystyczne normy, posiadające Certyfikat Europejski. Maszyna spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów, działających w branży budowlanej. Niezawodność oraz dopracowanie w każdym calu to cechy charakterystyczne agregatu tynkarskiego.

Jeśli poszukujesz maszyny, która posłuży Ci przez lata, wybierz naszą ofertę! Jesteśmy polskim producentem, wykonując maszyny bazujemy na zdobytym doświadczeniu, zarówno tym zawodowym, jak i technicznym. Nasz sprzęt stanowi odpowiedź na potrzeby stale rozwijającej się branży budowlanej. Bez odpowiedniego wyposażenia niemożliwe jest świadczenie usług na wysokim poziomie, a tym bardziej współzawodniczenie z konkurencją. Agregat tynkarsko - szpachlarski M-1 MAX 230V to urządzenia, które musisz posiadać w swojej firmie. O specyfice produktu, przeznaczeniu i zaletach możesz przeczytać poniżej.

Agregat tynkarsko-szpachlarski M-1 MAX 230V jest przeznaczony do podawania mechanicznego zapraw o uziarnieniu do 3 mm przystosowanych do podawania mechanicznego według zaleceń producentów takich jak:

tynk gipsowy,
tynk gipsowo-wapienny,
cement,
tynk wapienny,
tynk wapienno-cementowy,
zaprawa murarska,
tynk tłumiący,
zaprawa szczelinowa,
zaprawa zbrojeniowa i klejowa,
wylewki maszynowe
kleje
gładzie wapienne natrysk z kompresorem
wylewki anhydrytowe maszynowe
tynki elewacyjne
tynki dekoracyjne
tynki ogniochronne
masy bitumiczne
masy poliuretanowe jednoskładnikowe
gotowe gładzie, masy szpachlowe -natrysk bez kompresora-hydrodynamicznie
gładzie ,masy szpachlowe sypkie -natrysk z kompresorem
i inne
Zbiornik agregatu może być napełniany zarówno materiałem workowanym sypkim lub płynnym.

Agregat tynkarsko - szpachlarski M-1 MAX 230V specyfikacja techniczna:

silnik przekładniowy pompa podająca NORD 6,05kW S3-60% 350 obr/min
pompa wodna PKM60 230 – 400V 350 W
jednostka pompy D6–3 stator +rotor
sprężarka powietrza tłokowa bezolejowa 230 V, 5,5 bar ,230 l/min
jednostka czyszcząca – wał i czyszczak
klucz nasadowy do wkręcenia rotora
kulka czyszcząca węża roboczego
wodomierz 150 – 1500 l/h
wąż roboczy DN 25 10 m ze złączkami camlock
wąż zbrojony do wody 3/4" 25 m okucie geka dociskowa i geka z króćcem
wąż zbrojony do powietrza 3/8” 12,5 m okucie 2 x geka z króćcem
przewód zasilający 3 x 2,5 mm2 10 m wtyka PCE 230V
lanca natryskowa 75 cm z dyszą Ø 12
skrobak pistoletu
klucz do odkręcania szklanki reduktora wody
mieszak M-1 MAX
jarzmo pompy DN 25 złącze camlock żeński typ D z manometrem 60 bar
pistolet natryskowy do wytwarzania mgły wodnej
Wyposażenie dodatkowe:

Lanca natryskowa automat do pneumatycznego nakładania zapraw z dyszą do wyboru:
Wąż 3/4" 40 bar zakuty 15m
Lanca natryskowa automat do pneumatycznego nakładania zapraw z dyszą do wyboru: płaska, fi4, fi5, fi6, fi8, fi10
Wąż roboczy fi25 40bar 10m zakuty złącze camlock DN25 na węża 1" i camlock żeński nierdzewny z króćcem na węża 1"
Praska do wyciskania worków
Przewód sterowniczy w zależności od długości węża: 12,5m, 17m, 22m, 27m
Główne podzespoły agregatu

Podzespoły jakie można zdemontować z agregatu w razie potrzeby (również transportu) są:

podstawa silnika z napędem 5,5kW
kosz zasypowy
jarzmo pompy
stator + rotor
Waga agregatu ze wszystkimi głównymi podzespołami wynosi 170kg

Czym wyróżnia się agregat tynkarsko - szpachlarski M-1 MAX 230V, wśród innych agregatów? Poznaj największe zalety urządzenia:

profesjonalna jakość wykończenia
produkt Polski
komfort pracy i duża wydajność ,
niskie koszty eksploatacji pompy ślimakowej
oddzielne moduły zbiornika i pompy
wbudowany przełącznik pracy agregatu „praca z wodą -bez wody”
wbudowany przełącznik pracy pompy wodnej AUTO/0/HAND
sterowanie cofaniem mieszanki na wstecznych obrotach w razie zablokowania mieszanki
pompa wodna PEDROLLO PKM 60 230 V 350W z możliwością demontażu
skrzynka elektryczna została zmontowana na podzespołach EATON
maszyna posiada elektroniczne zabezpieczenie silników przed przeciążeniem
płynna regulacja obrotów pompy podającej za pomocą falownika
wysokość zasypu 100 cm
pojemność zbiornika 70 kg
ciśnienie tłoczenia max 40 bar
odległość podawania max 40mb
możliwość podłączenia pilota sterującego agregatem
możliwość podłączenia pistoletu do gładzi elewacji oraz systemów garażowych
możliwość nakładania gotowych mas szpachlowych bez kompresora
nakładanie tynków, gładzi, mas bitumicznych przy użyciu kompresora
wbudowany przełącznik pracy agregatu z woda oraz bez wody
płynna regulacja obrotów POMPY PODAJĄCEJ
zasilanie 230 V
Na agregat tynkarsko - szpachlarski M-1 MAX 230V udzielamy 12-miesięcznej gwarancji!

Wysyłka agregatu na terenie Polski - Gratis!!!

Dlaczego warto wybrać agregaty tynkarskie M-1 MAX 230V? To produkty nowej generacji, spełniające najwyższe standardy. Zapewniają komfortową oraz wydajną pracę. Wybierając agregaty zyskujesz najlepszego sojusznika, pomagającego w zrealizowaniu tych większych oraz mniejszych robót. Agregat tynkarski M-1 MAX 230V to pewność, że w trakcie pracy nie zaskoczy Cię nic nieprzewidzianego.

W naszej ofercie znajdą Państwo również części konstrukcji agregatów oraz części zamienne.
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Purchase tips
Safety tips
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!

Similar ads