New Geometer SCOUT GM SPIKE KIT for land area measurement measuring tool

PDF
new Geometer SCOUT GM SPIKE KIT for land area measurement measuring tool
new Geometer SCOUT GM SPIKE KIT for land area measurement measuring tool
new Geometer SCOUT GM SPIKE KIT for land area measurement measuring tool image 2
new Geometer SCOUT GM SPIKE KIT for land area measurement measuring tool image 3
new Geometer SCOUT GM SPIKE KIT for land area measurement measuring tool image 4
new Geometer SCOUT GM SPIKE KIT for land area measurement measuring tool image 5
new Geometer SCOUT GM SPIKE KIT for land area measurement measuring tool image 6
new Geometer SCOUT GM SPIKE KIT for land area measurement measuring tool image 7
new Geometer SCOUT GM SPIKE KIT for land area measurement measuring tool image 8
Interested in the ad?
1/8
PDF
$490
Net price
≈ €451.40
$588
Gross price
Contact the seller
Brand:  Geometer
Model:  SCOUT GM SPIKE KIT for land area measurement
Type:  measuring tool
Location:  Ukraine Dnipro
Placed on:  May 17, 2024
Machineryline ID:  YA29532
Condition
Condition:  new
Warranty::  1 year

More details — New Geometer SCOUT GM SPIKE KIT for land area measurement measuring tool

English
The geometer SCOUT GM Spike kit opens up completely new opportunities for agronomists in measuring the area of agricultural fields. Extremely protected device with new unique functions will allow every agronomist, manager or accountant to perform their work more efficiently and effectively.

The ruggedized smartphone has a protection rate IP68 industry standard and the MIL-STD-810G military standard. The completely sealed device is made on the latest technologies. The metal case is covered with an industrial rubber layer which softens blows of the device at falls. Tempered glass Gorilla Glass 3rd generation with the technology of "innate damage resistance". It is possible to mount the GM Spike receiver on the roof of the car with a neodymium magnet.

The kit has brand new software with new features that help you get more accurate positioning on the ground, accurate measurement of the area, length, 3D measurement, waypoints, saving coordinates, entering own coordinates, digitize gardens and other objects. Special markings on the ground, cutting plots, embedding new objects.

FEATURES:

Measurement of small areas
Creating a field map
Instant view on Google Maps
Counting the number of rows when working with wide-cut equipment
Connecting additional devices via Bluetooth
Working with soil density meter
Dividing of fields
Cutting plots inside (holes)
Field markup
Determination of area
Determination of distances
Synchronization with Agroprofile


GM SPIKE SPECIFICATIONS: 

IP rate: IP64
Satellite systems: GPS, GALILEO, GLONASS, BEIDOU
Receiver: Single-frequency, L1
Channels: 72
Bluetooth: version 4.2
Update rate: 1Hz - 10 Hz (adjustable)
Weight: 0,45 kg
Diameter: 110 mm
Height: 180 mm
Cable connector: USB - 5,5 х 2,1
Battery: Li-ion, up to 24 hours
Mount: neodymium magnet

PACKAGE OPTIONS:

1. GNSS kit with smartphone 3/32 Gb

Rugged smartphone, RAM: 3 Gb, internal memory: 32 Gb;
Geometer SCOUT software (pre-installed);
GNSS receiver GM Spike with internal battery;
Bag with strap for carrying and storage.

2. GNSS kit with smartphone 6/128 Gb

Rugged smartphone, RAM: 6 Gb, internal memory: 128 Gb;
Geometer SCOUT software (pre-installed);
GNSS receiver GM Spike with internal battery;
Bag with strap for carrying and storage.

Accuracy of area measurement: 0,5%

Accuracy of positioning: 70-100 cm

Support for programs and operating systems:
Operating system:Android version 9 or higher
Software: geometer SCOUT
Show the whole comment
Aplicación Geometer (Android) para medir el área. Incluye teléfono inteligente a prueba de golpes y receptor GM Spike (SBAS). Se utiliza un receptor externo para mejorar la precisión del posicionamiento y mejorar la sensibilidad y la calidad del GPS/GNSS.

El conjunto de equipos GeoMeter SCOUT GM Spike abre oportunidades completamente nuevas para los agrónomos a la hora de medir el área de campos agrícolas. El dispositivo extremadamente protegido con funciones únicas permitirá a cada agrónomo realizar su trabajo de manera más eficiente y efectiva.

El teléfono inteligente a prueba de golpes tiene una carcasa protegida según el estándar industrial IP68 y el estándar militar MIL-STD-810G. El dispositivo hermético por completo se fabrica con las últimas tecnologías. El cuerpo metálico está cubierto con una capa de caucho industrial, que ablanda los golpes del aparato a las caídas. Vidrio templado Gorilla Glass 3 generación con la tecnología de "resistencia al daño innata". Es posible montar el receptor GM Spike en el techo del automóvil con un imán de neodimio.

Kit de suministros:

1. Geometer SCOUT GM Spike (4/64 Gb)

Teléfono inteligente, RAM: 4 GB, memoria integrada: 64 GB;
Software geometer SCOUT (instalado);
Receptor GM Spike con batería incorporada;
Bolsa con correa para transporte y almacenamiento.

 

2. Geometer SCOUT GM Spike (6/128 Gb)

Teléfono inteligente, RAM: 6 GB, memoria integrada: 128 GB;
Software geometer SCOUT (instalado);
Receptor GM Spike con batería incorporada;
Bolsa con correa para transporte y almacenamiento.

Beneficios:
Buen precio
Alta precisión de las medidas
Teléfono inteligente extremadamente seguro
El mayor conjunto de funciones
Aplicación de marca propia

Funciones: 
Medición de áreas pequeñas
Unión de puntos al terreno
Salir al punto
Crear un mapa de campo
Mostrar en Google Maps
Conectar dispositivos adicionales a través de Bluetooth
Trabajando con densímetro de suelo
Separación de campos
Corte de parcelas
Marcado de campo
Determinando el área
Determinación de distancias
Sincronización con Agroprofile
Zestaw sprzętu, na który składa się odporny na wstrząsy smartfon z aplikacją mobilną "geometer SCOUT" z zewnętrznym odbiornikiem GM Spike - najlepszy zestaw do pomiaru powierzchni, odległości i ustawiania punktów. Zewnętrzny odbiornik służy do poprawy dokładności pozycjonowania oraz poprawy czułości i jakości sygnału GPS/GNSS.

Zestaw GM Spike GeoMeter SCOUT otwiera przed agronomami zupełnie nowe możliwości w pomiarze powierzchni pól uprawnych. Chronione urządzenie o unikalnych funkcjach pozwoli każdemu agronomowi, kierownikowi czy księgowemu wykonywać swoją pracę wydajniej i efektywniej.

Korzyści:

Dobra cena
Wysoka dokładność pomiarów
Odporny na wstrząsy smartfon
Największy zestaw funkcji
Własna aplikacja marki
Funkcjonalności:
Pomiar małych powierzchni
Współrzędne punktów na ziemi
Wyjście do punktu
Tworzenie mapy terenowej
Wyświetlaj w Mapach Google
Podłącz dodatkowe urządzenia przez Bluetooth
Praca z miernikiem gęstości gleby
Separacja pól
Działki tnące
Znaczniki pola
Wyznaczenie powierzchni pól
Wyznaczanie odległości
Synchronizacja z Agroprofile

Poziom dokładności pomiaru powierzchni: 0,5%

Poziom dokładności wyjścia do punktu: 70-100 cm

Wsparcie dla programów i systemów operacyjnych:

System operacyjny: Android wersja 9 i nowsze

Aplikacja: geometer SCOUT

Opcje zestawu:

1. Geometer SCOUT GM Spike (3/32 GB)

Smartfon odporny na wstrząsy, RAM: 3 GB, pamięć wbudowana: 32 GB;
Oprogramowanie do pomiaru geometer SCOUT (zainstalowane);
Odbiornik GM Spike z wbudowaną baterią;
Torba z paskiem do przenoszenia i przechowywania.


2. Geometer SCOUT GM Spike (6/128 GB)

Smartfon odporny na wstrząsy, RAM: 6 GB, pamięć wbudowana: 128 GB;
Oprogramowanie do pomiaru geometer SCOUT (zainstalowane);
Odbiornik GM Spike z wbudowaną baterią;
Torba z paskiem do przenoszenia i przechowywania.
Dodatkowe informacje:
Strona produktu geometer SCOUT

Strona produktu GM SPIKE

Pobierz instrukcje użytkowania

Program do zarządzania gospodarstwem Agroprofile
Комплект складений із захищеного смартфона з встановленим мобільним додатком geometer SCOUT із зовнішнім приймачем GM Spike - найоптимальніший комплект для вимірювання площі, відстаней і виставлення точок. Зовнішній приймач з антеною використовується для покращення точності позиціонування та поліпшення чутливості і якості GPS/GNSS сигналу.

Комплект ГеоМетр СКАУТ GM Spike відкриває абсолютно нові можливості для агрономів при вимірюванні площі сільськогосподарських полів. Екстремально захищений прилад з унікальними функціями дозволить кожному агроному, керівнику чи обліковцю більш якісно та ефективно виконувати свою роботу.

Екстремально захищений смартфон має захищений корпус за промисловим стандартом IP68 і за військовим стандартом MIL-STD-810G. Повністю герметичний прилад виготовлений за новітніми технологіями. Металевий корпус покритий промисловим гумовим шаром, який пом'якшує удари приладу при падіннях. Загартоване скло Gorilla Glass 3 покоління з технологією «вродженого опору пошкоджень». Передбачена можливість кріплення приймача GM Spike на дах автомобіля за допомогою неодімового магніту.

Переваги:

Доступна ціна
Висока точність вимірювань
Екстремально захищений смартфон
Найбільший набір функцій
Власний фірмовий додаток
Функціональні можливості:
Вимірювання маленьких ділянок
Прив'язка точок до місцевості
Вихід на точку
Створення карти полів
Моментальне відображення на картах Google
Підрахунок кількості гонів при роботі з широкозахватною технікою
Підключення додаткових приладів по Bluetooth
Робота з Щільноміром ґрунту
Розділення полів
Вирізання ділянок
Розмітка поля
Визначення площі
Визначення відстаней
Синхронізація з Агропрофіль

Рівень точності виміру площі: 0,5%

Рівень точності вихід на точку: 70-100 см
Операційна система: Android версія 9 та вище
Додаток: Geometer SCOUT

Варіанти комплектації:

1. ГеоМетр SCOUT GM Spike (3/32Гб)

Захищений смартфон, оперативна пам'ять: 3 Гб, вбудована пам'ять: 32 Гб;
Програмне забезпечення geometer SCOUT (встановлено);
Приймач GM Spike з вбудованим акумулятором;
Сумка з ремінцем для перенесення та зберігання.

2. ГеоМетр SCOUT GM Spike (6/128 Гб)

Захищений смартфон, оперативна пам'ять: 6 Гб, вбудована пам'ять: 128 Гб;
Програмне забезпечення geometer SCOUT (встановлено);
Приймач GM Spike з вбудованим акумулятором;
Сумка з ремінцем для перенесення та зберігання.
Сфери використання:
Агрономія та сільське господарство
Кадастрові роботи
Рішення суперечливих питань по земельній площі
Управління земельним фондом
Рішення суперечливих питань по площі

За допомогою додатку geometer SCOUT та GNSS приймача GM SPIKE ви легко зможете уникнути будь-яких суперечливих ситуацій. Іноді виникають такі питання, коли техніка наймається на обсяг виконаних робіт. Наймач стверджує, що площа його поля дорівнює 12 га, а ви по витраті палива і інших матеріалів відчуваєте, що це не так. У подібній ситуації вам допоможе наш GNSS комплект. Досить обійти або об'їхати поле точно по його периметру, і ви відразу побачите малюнок цього поля і його точну площу. А за допомогою порталу Агропрофіль, ви зможете роздрукувати картку поля з повною інформацією про нього. Для отримання високоточних координат може знадобитися комплект RTK приймача.
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Purchase tips
Safety tips
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!

Similar ads