The ad New Semix Silosi za cement cement silo has been sold and is not included in the search!
Similar ads
new Semix Silosi za cement cement silo
Sold
new Semix Silosi za cement cement silo
new Semix Silosi za cement cement silo image 2
new Semix Silosi za cement cement silo image 3
new Semix Silosi za cement cement silo image 4
new Semix Silosi za cement cement silo image 5
new Semix Silosi za cement cement silo image 6
new Semix Silosi za cement cement silo image 7
new Semix Silosi za cement cement silo image 8
new Semix Silosi za cement cement silo image 9
new Semix Silosi za cement cement silo image 10
new Semix Silosi za cement cement silo image 11
new Semix Silosi za cement cement silo image 12
1/12
Brand:  Semix
Model:  Silosi za cement
Type:  cement silo
Year of manufacture:  2023
First registration:  2023
Location:  Turkey ANKARA
Placed on:  more than 1 month
Machineryline ID:  DJ24525
Condition
Condition:  new
More details
Colour:  grey

More details — New Semix Silosi za cement cement silo

Serbian
Sa zavijenim, zavarenim i horizontalnim vrstama, silosi se koriste u skladištenju cementa, letećeg pepela, bentonita i ostalog rasutog materijala.

Zavaren silos
Zavareni silosi se preferiraju kada je u pitanju skladištenje manjih kapaciteta, a može se uspostaviti i upravljati za dva sata sa jednim kranom. Preferira se kao rešenje na lokalnom nivou, gdje se troškovi transporta mogu zanemariti. Semix može da proizvede zavarene silose u rasponu od 50 do 150 tona.

Silos pričvršćen vijcima
Silosi koji su pričvršćeni vijcima se preferiraju zbog svoje kompaknosti za prevoz. Mogu se prevoziti sa kontejnerima da bi se izbegli troškovi vozarine. Zbog svoje modularnosti, Semix može da proizvede silose pričvršćene vijcima u rasponu od 100 do 2000 tona. Semix pruža i mašinskog supervizora za ispravno uspostavljanje silosa pričvršćenog vijcima. Semix je uspešno instalirao silose pričvršćene vijcima u Peruu, Izraelu, Nemačkoj i Ujedinjenom Kraljevstvu.