New Elkon modułowy SILOS na cement 500 ton cement silo

PDF
new Elkon modułowy SILOS na cement 500 ton cement silo
new Elkon modułowy SILOS na cement 500 ton cement silo
new Elkon modułowy SILOS na cement 500 ton cement silo image 2
new Elkon modułowy SILOS na cement 500 ton cement silo image 3
new Elkon modułowy SILOS na cement 500 ton cement silo image 4
new Elkon modułowy SILOS na cement 500 ton cement silo image 5
new Elkon modułowy SILOS na cement 500 ton cement silo image 6
new Elkon modułowy SILOS na cement 500 ton cement silo image 7
new Elkon modułowy SILOS na cement 500 ton cement silo image 8
new Elkon modułowy SILOS na cement 500 ton cement silo image 9
new Elkon modułowy SILOS na cement 500 ton cement silo image 10
new Elkon modułowy SILOS na cement 500 ton cement silo image 11
new Elkon modułowy SILOS na cement 500 ton cement silo image 12
new Elkon modułowy SILOS na cement 500 ton cement silo image 13
Interested in the ad?
1/13
PDF
Price:
on request
Ask for price
Contact the seller
Brand:  Elkon
Model:  modułowy SILOS na cement 500 ton
Type:  cement silo
Year of manufacture:  2023
Volume:  350 m³
Location:  Poland Dawidy Bankowe
Placed on:  more than 1 month
Machineryline ID:  QE26179
Description
Overall dimensions:  width - 6.12 m, height - 17.74 m
Condition
Condition:  new
More details
Colour:  white

More details — New Elkon modułowy SILOS na cement 500 ton cement silo

English
DESCRIPTION:
ELKON manufactures modular type silos for storing cement and other loose materials. ELKON silos are made with the highest attention to detail using fully automated welding robots. Production takes place in one of the five factories, ELKON-3, dedicated exclusively to the production of silos.

All components are sandblasted, chemically cleaned and then painted with JOTUN brand paints.

SPECIFICATIONS:
Bolted type cement silo with a capacity of 500 tons.
Brand : ELKON
(Silo tonnage given at density 1,4t/1m3 = 54m3)
- Capacity: 500 ton / 350 m3
- Diameter: 6,12 m
- Total height (with filter): 17,740 m
- Height of legs: 4,915 m
- Cement discharge at height: 1,55m


- It has necessary parapets and railings
- It has a ladder to the silo roof
- It has a loading pipe to the silo ended with a flange

Equipped with:
- connections for filter (WAM, OZB etc) and pressure valve
- inspection hatch on the silo roof
- stub pipes for aeration installation
- stubs for the assembly of the min-ma sensor

- color white + graphite
- graphite color of legs

Additional options:
- cement silo filter - Brand: WAM (SILAB14E steel SS4) or OZB Airfill 25
- accessories for cement silo:
- min-max sensor
- control box for the min-max sensor including an acoustic signal
- under silo damper
- aeration system
- safety pressure valve on the silo roof
- screw feeder fi273 ELKON (length about 6-8m), central lubrication system, galvanized

PRODUCTION TIME
Production time: 8 weeks.
Delivery time: 7-10 days after full payment of full order value.

* We also have silos available from stock in Poland - please contact us if you are interested.

WARRANTY
Warranty period is 12 months from the date of delivery. The warranty covers only manufacturing and design defects of the Manufacturer, it does not cover consumable parts.

VARIANTS :
ELKON offers silos with capacities: 50, 75, 100,125,150, 200, 250, 300 and 500 tons.

PRICE:
The price given is for the silo without additional equipment. Price with delivery to the client.
70 000 Euro

The valuation is for information purposes only and does not constitute an offer within the meaning of the law. We reserve the right to cancel it at any time, without giving reasons and the possibility of errors in content.
Show the whole comment
POPIS:
ELKON vyrábí modulární sila pro skladování cementu a jiných sypkých materiálů. Sila ELKON jsou vyráběna s maximální pozorností k detailu pomocí plně automatizovaných svařovacích robotů. Výroba probíhá v jedné z pěti továren ELKON-3, která je určena výhradně pro výrobu sil.

Všechny komponenty jsou pískovány, chemicky čištěny a následně lakovány barvami značky JOTUN.

SPECIFIKACE:
Silo na cement s nosností 500 tun.
Značka : ELKON
(tonáž sila je uvedena při hustotě 1,4t/1m3 = 54m3)
- Kapacita: 500 tun / 350 m3
- Průměr: 6,12 m
- Celková výška (s filtrem): 17,740 m
- Výška ramen: 4,915 m
- Vypouštění cementu ve výšce: 1,55 m


- Má potřebné parapety a zábradlí
- Má žebřík na střechu sila.
- Má nakládací potrubí do sila zakončené přírubou.

Vybaveno:
- přípojkami pro filtr (WAM, OZB atd.) a tlakovým ventilem.
- kontrolním poklopem na střeše sila
- odbočkami pro instalaci provzdušňování
- odbočky pro montáž senzoru min-ma

- barva bílá + grafit
- grafitová barva nožiček

Další možnosti:
- Filtr cementového sila - Značka: M- min: WAM (SILAB14E ocel SS4) nebo OZB Airfill 25
- příslušenství pro cementové silo:
- Senzor min-max
- ovládací skříňka pro čidlo min-max včetně akustického signálu
- tlumič hluku pod silem
- provzdušňovací systém
- bezpečnostní tlakový ventil na střeše sila
- šnekový podavač fi273 ELKON (délka cca 6-8 m), centrální mazací systém, pozinkovaný

DOBA VÝROBY
Doba výroby: 8 týdnů.
Dodací lhůta: 7-10 dní po zaplacení celé hodnoty objednávky.

* Sila máme k dispozici také ze skladu v Polsku - v případě zájmu nás prosím kontaktujte.

ZÁRUKA
Záruční doba je 12 měsíců od data dodání. Záruka se vztahuje pouze na výrobní a konstrukční vady výrobce, nevztahuje se na spotřební díly.

VARIANTY :
ELKON nabízí sila s kapacitami: 50, 75, 100,125,150, 200, 250, 300 a 500 tun.

CENA:
Uvedená cena je za silo bez dalšího vybavení. Cena s dodávkou k zákazníkovi.
70 000 EUR

Ocenění má pouze informativní charakter a nepředstavuje nabídku ve smyslu zákona. Vyhrazujeme si právo jej kdykoli zrušit bez udání důvodů a možnosti obsahových chyb.
OPIS:
ELKON produkuje silosy typu modułowego do przechowywania cementu i innych sypkich materiałów. Silosy ELKON wykonywane są z najwyższą dbałością o szczegóły przy użyciu w pełni zautomatyzowanych robotów spawających. Produkcja odbywa się w jednej z pięciu fabryk - ELKON-3, przeznaczonej wyłącznie do produkcji silosów.
Wszystkie komponenty są poddane metodzie piaskowania, czyszczone chemicznie a następnie malowane farbami marki JOTUN.

SPECYFIKACJA:
Skręcany silos na cement o pojemności 500 ton.
Marka: ELKON
(Tonaż silosów podany przy gęstości 1,4t/1m3 = 54m3)
- Pojemność: 500 ton / 350 m3
- Średnica: 6,12 m
- Wysokość całkowita ( z filtrem): 17,740 m
- Wysokość nóg: 4,915 m
- Wyładunek cementu na wysokości: 1,55 m


- Posiada niezbędne parapety i barierki
- Posiada drabinę na dach silosu
- Posiada rurę załadowczą do silosu zakończona flanszą

Wyposażony w:
- króćce do podłączenia filtra (WAM, OZB etc) oraz zaworu ciśnieniowego
- właz rewizyjny na dachu silosu
- króćce pod montaż aeracji
- króćce pod montaż czujnika min-ma

- kolor biały + grafit
- kolor nóg grafit

Dodatkowe opcje:
- filtr silosa na cement - Marka: WAM (SILAB14E stal SS4) lub OZB Airfill 25
- akcesoria do silosu na cement:
- czujnik min-max
- skrzynka do obsługi czujnika min-max wraz z sygnałem dźwiękowym
- przepustnica pod silosowa
- system aeracji
- zawór ciśnieniowy bezpieczeństwa na dachu silosu
- podajnik ślimakowy fi273 ELKON (długość ok. 6-8m), centralny system smarowania, galwanizowany

CZAS PRODUKCJI
Czas produkcji: ok 8 tygodni
Czas dostawy: 7-10 dni od pełnej wpłaty pełnej wartości zamówienia


TRANSPORT
1 jednostka mieści się na 1 TIR.

GWARANCJA
Czas gwarancji to 12 miesięcy od daty dostawy. Gwarancja obejmuje tylko wady produkcyjne i projektowe Producenta, nie obejmuje części eksploatacyjnych.

WARIANTY :
W ofercie ELKON posiadamy silosy o pojemnościach: 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 oraz 500 ton.

CENA:
Zależy od osprzętu, usługi montażu lub nadzoru montażu - prosimy o kontakt.

Wycena ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest ofertą handlową w rozumieniu przepisów prawa. Zastrzegamy możliwość jej odwołania w dowolnym momencie, bez podania przyczyny i możliwość wystąpienia błędów w treści.
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Purchase tips
Safety tips
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!

Similar ads