New TICAB Asphalt Hot Box HB-2 asphalt recycler

PDF
new TICAB Asphalt Hot Box HB-2 asphalt recycler
new TICAB Asphalt Hot Box HB-2 asphalt recycler image 2
new TICAB Asphalt Hot Box HB-2 asphalt recycler image 3
new TICAB Asphalt Hot Box HB-2 asphalt recycler image 4
new TICAB Asphalt Hot Box HB-2 asphalt recycler image 5
new TICAB Asphalt Hot Box HB-2 asphalt recycler image 6
new TICAB Asphalt Hot Box HB-2 asphalt recycler image 7
new TICAB Asphalt Hot Box HB-2 asphalt recycler image 8
new TICAB Asphalt Hot Box HB-2 asphalt recycler image 9
new TICAB Asphalt Hot Box HB-2 asphalt recycler image 10
new TICAB Asphalt Hot Box HB-2 asphalt recycler image 11
new TICAB Asphalt Hot Box HB-2 asphalt recycler image 12
new TICAB Asphalt Hot Box HB-2 asphalt recycler image 13
new TICAB Asphalt Hot Box HB-2 asphalt recycler image 14
new TICAB Asphalt Hot Box HB-2 asphalt recycler image 15
Interested in the ad?
Contact the seller
1/15
PDF
€10,450
Net price
≈ $11,230
€12,540
Gross price
Contact the seller
Brand TICAB
Model Asphalt Hot Box HB-2
Type asphalt recycler
Year of manufacture 2023
Location Poland Rzeszów
Placed on Mar 23, 2023
Machineryline ID ED16069
Condition
Condition new
More details
Colour black

More details — New TICAB Asphalt Hot Box HB-2 asphalt recycler

English
Asphalt Hot Box НВ-2

With Asphalt Hot Box HB-2 by TICAB TM you can deliver hot asphalt from the asphalt plant to the place of road works, with minimal heating loss.
Thermal insulation of the container with quality mineral wool allows to keep the working temperature of the asphalt up to 12 hours without additional heating. At the same time, the HB-2 is additionally equipped with a Beckett diesel heating system and a Thermal Controller. HB-2 is equipped with a hydraulic lifting system. There is a manhole on the top of the tank for loading the hot asphalt.
Asphalt Hot Box HB-2 by TICAB TM is easily mounted on the truck body or on a trailer.

SPECIFICATIONS:
- Capacity - 1,8 m3

TICAB Manufacturer of road machines: bitumen emulsion sprayers, crack sealing mahines, asphalt recyclers, street vacuum cleaners, universal loaders and other road machines. The highest European quality, competitive prices. If we do not have an official representative office in your country, we are looking for a distributor there! We are looking forward to contact with you!
Termos do asfaltu НВ-2

Jednym z kluczowych czynników wpływających na jakość naprawy nawierzchni asfaltowej jest zachowanie temperatury roboczej asfaltu układanego na jezdni.
Za pomocą termosu do asfaltu HB-2 firmy TM TICAB możliwe jest dostarczenie mieszanki asfaltobetonowej z wytwórni asfaltowej na miejsce robót drogowych, przy minimalnych stratach ciepła i przy zachowaniu optymalnych właściwości użytkowych asfaltu.
Izolacja zbiornika wysokiej jakości wełną mineralną pozwala na utrzymanie temperatury roboczej asfaltu nawet do 12 godzin bez dodatkowego podgrzewania. W tym samym czasie HB-2 dodatkowo wyposażony jest w system podgrzewania diesel Beckett oraz termoregulator, który umożliwia dodatkowe podgrzanie mieszanki przed ułożeniem. Dla wygody układania gotowej mieszanki HB-2 wyposażony jest w hydrauliczny system podnoszenia rozładunku. Gorący asfalt ładowany jest przez górny właz załadunkowy.
Termos do asfaltu HB-2 firmy TM TICAB ma wymiary 2,9х1,5х1,7 m i można go łatwo zamontować w nadwoziu ciężarówki lub na ramie przyczepy.

CHARAKTERYSTYKA:
• Objętość 1,8 m3.

TICAB Producent maszyn drogowych: skrapiarka do emulsji bitumicznej, maszyn do uszczelniania pęknięć, recyklerów do asfaltu, odkurzaczy ulicznych, ładowarek uniwersalnych i innych maszyn drogowych. Najwyższa europejska jakość, konkurencyjne ceny. Jeśli nie mamy oficjalnego przedstawicielstwa w Twoim kraju, szukamy tam dystrybutora! Czekamy na kontakt z Tobą!
Термос-бункер для асфальта НВ-2
Одним из ключевых факторов, влияющих на качество ремонта асфальтового покрытия, является сохранение рабочей температуры асфальта, укладываемого на дорогу.
С помощью термоса-бункера для асфальта НВ-2 от TM TICAB можно доставить асфальтобетонную смесь от асфальтового завода к месту ведения дорожных работ, с минимальными потерями тепла и сохраняя оптимальные рабочие характеристики асфальта.
Утепление ёмкости качественной минеральной ватой, позволяет сохранить рабочую температуру асфальта до 12 часов без использования дополнительного подогрева. При этом НВ-2 дополнительно оборудован дизельной системой подогрева Beckett и термоконтроллером, что дает возможность дополнительно прогреть смесь перед укладкой. Для удобства укладки готовой смеси НВ-2 оснащён гидравлической подъемной системой выгрузки. Загрузка горячего асфальта осуществляется через верхний загрузочный люк.
Термос-бункер для асфальта НВ-2 от TM TICAB легко монтируется в кузов грузового авто или на раму прицепа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Объем 1,8 м3.

TICAB – производитель дорожных машин: распылителей битумной эмульсии, заливщиков швов и трещин, рециклеров асфальта, уличных пылесосов, универсальных погрузчиков и другой дорожной техники. Высокое европейское качество, конкурентные цены.
Если у нас нет официального представительства в вашей стране, ищем дистрибьютора! Мы будем рады связаться с вами!
Термос-бункер для асфальту НВ-2

Одним із ключових чинників, що впливають на якість ремонту асфальтного покриття, – є збереження робочої температури асфальту, що укладається на дорогу.
За допомогою термоса-бункера для асфальту НВ-2 від TM TICAB можна доставити асфальтобетонну суміш від асфальтного заводу до місця ведення дорожніх робіт, з мінімальними втратами тепла та зберігаючи оптимальні робочі властивості асфальту.
Утеплення ємності якісною мінеральною ватою дозволяє зберегти робочу температуру асфальту до 12 годин без використання додаткового підігріву. При цьому НВ-2 додатково обладнаний дизельною системою підігріву Beckett і термоконтролером, що дають можливість додатково прогріти суміш перед укладанням. Для зручності укладання готової суміші, НВ-2 оснащений гідравлічною підйомною системою вивантаження. Завантаження гарячого асфальту здійснюється через верхній завантажувальний люк.
Термос-бункер для асфальту НВ-2 від TM TICAB легко монтується в кузов вантажівки або на раму причепа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Об’єм 1,8 м3

TICAB - Виробник дорожніх машин: розпилювачів бітумної емульсії, заливальників швів та тріщин, рециклерів асфальту, вуличних пилососів, універсальних навантажувачів та іншої дорожньої техніки. Висока європейська якість, конкурентні ціни. Якщо у нас немає офіційного представництва у вашій країні, шукаємо там дистриб'ютора! Ми будемо раді зв'язатися з вами!
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Purchase tips
Safety tips
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!

Similar ads