Ditch-Witch Zahn R300 wheel loader for rent

PDF
Ditch-Witch Zahn R300 wheel loader
Ditch-Witch Zahn R300 wheel loader
Ditch-Witch Zahn R300 wheel loader image 2
Ditch-Witch Zahn R300 wheel loader image 3
Ditch-Witch Zahn R300 wheel loader image 4
Ditch-Witch Zahn R300 wheel loader image 5
Ditch-Witch Zahn R300 wheel loader image 6
Ditch-Witch Zahn R300 wheel loader image 7
Ditch-Witch Zahn R300 wheel loader image 8
Ditch-Witch Zahn R300 wheel loader image 9
Ditch-Witch Zahn R300 wheel loader image 10
Ditch-Witch Zahn R300 wheel loader image 11
Ditch-Witch Zahn R300 wheel loader image 12
Ditch-Witch Zahn R300 wheel loader image 13
Ditch-Witch Zahn R300 wheel loader image 14
Ditch-Witch Zahn R300 wheel loader image 15
Ditch-Witch Zahn R300 wheel loader image 16
Ditch-Witch Zahn R300 wheel loader image 17
Ditch-Witch Zahn R300 wheel loader image 18
Ditch-Witch Zahn R300 wheel loader image 19
Ditch-Witch Zahn R300 wheel loader image 20
Interested in the ad?
1/20
PDF
Contact the seller
Brand:  Ditch-Witch
Type:  wheel loader
Year of manufacture:  2013
Running hours:  400 m/h
Net weight:  1000 kg
Location:  Poland Niepołomice
Placed on:  more than 1 month
Machineryline ID:  MD29338
Rent
Sale is possible: 
Engine
Brand:  Kohler CH750S
Power:  22.05 kW (30 HP)
Fuel:  petrol
Volume:  747 cm³
Axles
Number of axles:  2
Additional equipment
Bucket: 
Condition
Condition:  used
More details
Colour:  red

More details — Ditch-Witch Zahn R300 wheel loader

English
DITCH-WITCH Zahn R300 mini excavator, imported from Germany.

The machine now has an auger tip attached, but attachments can be changed quickly thanks to the quick coupling.

The machine is sold with one work tool. Choice of: auger, chain excavator or bucket.

The machine is ideal for excavating electrical cables, pipes, drainage systems, irrigation, etc., with minimal damage to the ground on the site.

Description

The DITCH-WITCH brand
Model R300
Type skid steer
Yearbook 2013
Running hours 250 m / h
Net weight 585 kg
Dimensions: 2.32 m × 1 m × 1.36 m


Engine

Kohler brand CH750S
Power 22.05 kW (30 HP)
Gasoline fuel
Capacity 747 cm³

Location
Budrolpol Sp z o.o
Niepołomice, ul. Na Grobli 2C
by the national road No. 75.

More photos and other machines on our website show contacts

Using the services of professional transport companies, we offer support in the transport of machines and vehicles purchased from us, to any place in Poland, Europe and the world.

In accordance with their wishes, each customer has the opportunity to verify the technical condition and equipment of the machines and vehicles we offer, by a service or vehicle inspection station of their choice.

Thanks to cooperation with leasing and credit companies, we can offer our clients the necessary support in obtaining a loan or concluding a leasing contract.

Polish law is applicable to this announcement. This announcement does not constitute an offer within the meaning of Polish law, in particular the provisions of the Civil Code, and the data contained therein are for information purposes only and may be changed.
Więcej o tekście źródłowym
Wskaż tekst źródłowy, by wyświetlić dodatkowe informacje o tłumaczeniu
Prześlij opinię
Panele boczne
DITCH-WITCH Zahn R300 Minibagger, importiert aus Deutschland.

Die Maschine hat jetzt eine Schneckenspitze angebaut, aber die Aufsätze können dank der Schnellkupplung schnell gewechselt werden.

Die Maschine wird mit einem Arbeitsgerät verkauft. Wahl aus: Erdbohrer, Kettenbagger oder Löffel.

Die Maschine ist ideal zum Ausheben von Elektrokabeln, Rohren, Entwässerungssystemen, Bewässerungssystemen usw. bei minimaler Bodenbeschädigung auf der Baustelle.

Beschreibung

Die Marke DITCH-WITCH
Modell R300
Typ Kompaktlader
Jahrbuch 2013
Betriebsstunden 250 m / h
Nettogewicht 585 kg
Abmessungen: 2,32 m × 1 m × 1,36 m


Motor

Kohler Marke CH750S
Leistung 22,05 kW (30 PS)
Benzinkraftstoff
Inhalt 747 cm³

Ort
Budrolpol Sp z o.o
Niepolomice, ul. Na Grobli 2C
an der Nationalstraße Nr. 75.

Weitere Fotos und andere Maschinen auf unserer Website zeigen Kontakte

Mit den Diensten professioneller Transportunternehmen bieten wir Unterstützung beim Transport von bei uns gekauften Maschinen und Fahrzeugen an jeden Ort in Polen, Europa und der Welt.

Jeder Kunde hat nach seinen Wünschen die Möglichkeit, den technischen Zustand und die Ausstattung der von uns angebotenen Maschinen und Fahrzeuge bei einer Service- oder KFZ-Prüfstelle seiner Wahl überprüfen zu lassen.

Durch die Zusammenarbeit mit Leasing- und Kreditunternehmen können wir unseren Kunden die notwendige Unterstützung bei der Kreditaufnahme oder beim Abschluss eines Leasingvertrags bieten.

Auf diese Ankündigung findet polnisches Recht Anwendung. Diese Ankündigung stellt kein Angebot im Sinne des polnischen Rechts dar, insbesondere der Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches, und die darin enthaltenen Daten dienen nur zu Informationszwecken und können geändert werden.
Więcej o tekście źródłowym
Wskaż tekst źródłowy, by wyświetlić dodatkowe informacje o tłumaczeniu
Prześlij opinię
Panele boczne
Mini koparka łańcuchowa DITCH-WITCH Zahn R300, sprowadzona z Niemiec.

Obecnie maszyna posiada zamocowaną końcówkę świdra, ale dzięki szybko złączu można szybko można wymienić osprzęt roboczy.

Maszyna sprzedawana jest z jednym osprzętem roboczym. Do wyboru: świder, koparka łańcuchowa lub łyżka.

Maszyna idealna do wykopów pod przewody elektryczne, rury, systemy odprowadzania wody, nawadniania itp, z minimalnym uszkodzenie gruntu na terenie.

Opis

Marka DITCH-WITCH
Model R300
Typ miniładowarka
Rocznik 2013
Przepracowane 250 m/g
Własna masa 585 kg
Wymiary 2.32 m × 1 m × 1.36 m


Silnik

Marka Kohler CH750S
Moc 22.05 KWt (30 KM)
Paliwo benzyna
Pojemność 747 cm³

Lokalizacja
Budrolpol Sp z o.o
Niepołomice, ul. Na Grobli 2C
przy drodze krajowej nr 75.

Więcej zdjęć oraz inne maszyny na naszej stronie pokaż kontakty

Korzystając z usług profesjonalnych firm transportowych, oferujemy wsparcie w transporcie maszyn oraz pojazdów u nas zakupionych, w dowolne miejsce w Polsce, Europie i na świecie.

Zgodnie ze swoim życzeniem, każdy Klient ma możliwość dokonania weryfikacji stanu technicznego oraz wyposażenia oferowanych przez nas maszyn i pojazdów, przez wybrany przez siebie serwis, czy stację kontroli pojazdów.

Dzięki współpracy z firmami leasingowymi i kredytowymi możemy zaoferować naszym Klientom niezbędne wsparcie w otrzymaniu kredytu, czy zawarciu umowy leasingu.

Do niniejszego ogłoszenia zastosowanie ma prawo polskie. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu polskiego prawa, w tym w szczególności przepisów Kodeksu Cywilnego, a dane w nim zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Purchase tips
Safety tips
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!

Similar ads

Atlas AR 80 Price on request Wheel loader 2013 2463 m/h Germany, Twist
Atlas AR 80 Price on request Wheel loader 2013 3735 m/h Germany, Twist
Doosan DL420 Price on request Wheel loader 2012 9650 m/h Spain, Girona