The ad Zettelmeyer 802 wheel loader for sale by auction has been sold and is not included in the search!
Similar ads
Zettelmeyer 802 wheel loader
Sold
Zettelmeyer 802 wheel loader
Zettelmeyer 802 wheel loader image 2
Zettelmeyer 802 wheel loader image 3
Zettelmeyer 802 wheel loader image 4
Zettelmeyer 802 wheel loader image 5
Zettelmeyer 802 wheel loader image 6
Zettelmeyer 802 wheel loader image 7
Zettelmeyer 802 wheel loader image 8
Zettelmeyer 802 wheel loader image 9
Zettelmeyer 802 wheel loader image 10
Zettelmeyer 802 wheel loader image 11
Zettelmeyer 802 wheel loader image 12
Zettelmeyer 802 wheel loader image 13
Zettelmeyer 802 wheel loader image 14
Zettelmeyer 802 wheel loader image 15
Zettelmeyer 802 wheel loader image 16
Zettelmeyer 802 wheel loader image 17
Zettelmeyer 802 wheel loader image 18
Zettelmeyer 802 wheel loader image 19
Zettelmeyer 802 wheel loader image 20
Zettelmeyer 802 wheel loader image 21
Zettelmeyer 802 wheel loader image 22
Zettelmeyer 802 wheel loader image 23
Zettelmeyer 802 wheel loader image 24
Zettelmeyer 802 wheel loader image 25
Zettelmeyer 802 wheel loader image 26
Zettelmeyer 802 wheel loader image 27
Zettelmeyer 802 wheel loader image 28
Zettelmeyer 802 wheel loader image 29
Zettelmeyer 802 wheel loader image 30
Zettelmeyer 802 wheel loader image 31
Zettelmeyer 802 wheel loader image 32
Zettelmeyer 802 wheel loader image 33
Zettelmeyer 802 wheel loader image 34
Zettelmeyer 802 wheel loader image 35
Zettelmeyer 802 wheel loader image 36
Zettelmeyer 802 wheel loader image 37
Zettelmeyer 802 wheel loader image 38
Zettelmeyer 802 wheel loader image 39
Zettelmeyer 802 wheel loader image 40
Zettelmeyer 802 wheel loader image 41
Zettelmeyer 802 wheel loader image 42
Zettelmeyer 802 wheel loader image 43
Zettelmeyer 802 wheel loader image 44
Zettelmeyer 802 wheel loader image 45
1/45
Brand Zettelmeyer
Model 802
Year of manufacture 1994
Running hours 5700 m/h
Location Sweden
Placed on more than 1 month
Machineryline ID UN31955
Condition
Condition used

More details — Zettelmeyer 802 wheel loader

English
Loading machine Zettelmeyer 802
Year model: 1994
Number of hours: 5700 H
Bracket: Zettelmeyer

Weights and Measures
Length: 5560 mm
Width: 2050 mm
Height: 2810 mm
Weight: 7400 Kg

Included tools/accessories
Bucket with crocodile 1900 mm

Seller's comments
Handbrake doesn't work
Windscreen wiper does not work
The door on the left side can only be opened from the inside
Shuts off machine through fuel pump (not ignition lock)
Smokes when engine is cold, (does not mix fluids)
Recently serviced
Good heat in the cabin
Working machine that fits well as a farm machine
Lademaschine Zettelmeyer 802
Baujahr: 1994
Stundenzahl: 5700 H
Klammer: Zettelmeyer

Gewichte und Maße
Länge: 5560 mm
Breite: 2050 mm
Höhe: 2810 mm
Gewicht: 7400 kg

Mitgeliefertes Werkzeug/Zubehör
Eimer mit Krokodil 1900 mm

Kommentare des Verkäufers
Handbremse geht nicht
Scheibenwischer funktioniert nicht
Die Tür auf der linken Seite kann nur von innen geöffnet werden
Schaltet die Maschine über die Kraftstoffpumpe ab (nicht das Zündschloss)
Raucht bei kaltem Motor (mischt keine Flüssigkeiten)
Kürzlich gewartet
Gute Wärme in der Kabine
Arbeitsmaschine, die sich gut als Landmaschine eignet
Laadimismasin Zettelmeyer 802
Aasta mudel: 1994
Tundide arv: 5700 H
Klamber: Zettelmeyer

Kaalud ja mõõdud
Pikkus: 5560 mm
Laius: 2050 mm
Kõrgus: 2810 mm
Kaal: 7400 kg

Kaasas tööriistad/tarvikud
Kopp krokodilliga 1900 mm

Müüja kommentaarid
Käsipidur ei tööta
Klaasipuhasti ei tööta
Vasakpoolset ust saab avada ainult seestpoolt
Lülitab masina välja läbi kütusepumba (mitte süüteluku)
Suitseb külma mootoriga (ei sega vedelikke)
Hiljuti hooldatud
Hea soojus salongis
Töömasin, mis sobib hästi põllumasinaks
Pakrovimo mašina Zettelmeyer 802
Modelis: 1994 m
Valandų skaičius: 5700 H
Laikiklis: Zettelmeyer

Svoriai ir išmatavimai
Ilgis: 5560 mm
Plotis: 2050 mm
Aukštis: 2810 mm
Svoris: 7400 kg

Komplekte įrankiai/priedai
Kibiras su krokodilu 1900 mm

Pardavėjo pastabos
Rankinis stabdis neveikia
Neveikia priekinio stiklo valytuvas
Kairėje pusėje esančias duris galima atidaryti tik iš vidaus
Išjungia mašiną per kuro siurblį (ne uždegimo spyną)
Rūko, kai variklis šaltas, (nemaišo skysčių)
Neseniai atliktas aptarnavimas
Gera šiluma salone
Darbinė mašina, puikiai tinkanti ūkio mašinai
Iekraušanas mašīna Zettelmeyer 802
Izlaiduma gads: 1994
Stundu skaits: 5700 H
Kronšteins: Zettelmeyer

Svari un mēri
Garums: 5560 mm
Platums: 2050 mm
Augstums: 2810 mm
Svars: 7400 kg

Iekļauti instrumenti/piederumi
Spainis ar krokodilu 1900 mm

Pārdevēja komentāri
Rokas bremze nedarbojas
Vējstikla tīrītājs nedarbojas
Durvis kreisajā pusē var atvērt tikai no iekšpuses
Izslēdz mašīnu caur degvielas sūkni (nevis aizdedzes slēdzeni)
Smēķē, kad dzinējs ir auksts, (nesajauc šķidrumus)
Nesen veikta apkope
Salonā labs siltums
Darba mašīna, kas labi der kā lauksaimniecības mašīna
Maszyna ładująca Zettelmeyer 802
Rok modelu: 1994
Ilość godzin: 5700 godz
Wspornik: Zettelmeyer

Wagi i rozmiary
Długość: 5560 mm
Szerokość: 2050 mm
Wysokość: 2810 mm
Waga: 7400 kg

Dołączone narzędzia/akcesoria
Wiadro z krokodylem 1900 mm

Komentarze sprzedawcy
Hamulec ręczny nie działa
Wycieraczka przedniej szyby nie działa
Drzwi po lewej stronie można otworzyć tylko od wewnątrz
Wyłącza maszynę przez pompę paliwową (nie przez blokadę zapłonu)
Dymi na zimnym silniku (nie miesza płynów)
Niedawno serwisowany
Dobre ciepło w kabinie
Maszyna robocza, która świetnie sprawdza się jako maszyna rolnicza
Lastmaskin Zettelmeyer 802
Årsmodell: 1994
Timantal: 5700 H
Fäste: Zettelmeyer

Mått och vikt
Längd: 5560 mm
Bredd: 2050 mm
Höjd: 2810 mm
Vikt: 7400 Kg

Medföljande redskap/tillbehör
Skopa med krokodil 1900 mm

Säljarens kommentarer
Handbroms funkar ej
Vindrutetorkare fungerar ej
Dörr vänster sida kan bara öppnas inifrån
Stänger av maskin genom bränslepump (ej tändningslås)
Ryker när motor är kall, (blandar ej vätskor)
Nyligen servad
Bra värme i hytt
Fungerande maskin som passar bra som gårdsmaskin