The ad HYDRARAM MX16 wheel excavator for sale by auction has been sold and is not included in the search!
Similar ads
BOBCAT E57W wheel excavator BOBCAT E57W €41,640 Wheel excavator 2016 5400 m/h Sweden, Skåne
DOOSAN DX170W-5 wheel excavator DOOSAN DX170W-5 €89,000 Wheel excavator 2016 9986 m/h Sweden, Nacka Strand, 131 53, Forumvägen 14
TEREX TW110 wheel excavator TEREX TW110 €81,000 Wheel excavator 2016 2882 m/h Sweden, Nacka Strand, 131 53, Forumvägen 14
HYDRARAM MX16 wheel excavator
Sold
HYDRARAM MX16 wheel excavator
HYDRARAM MX16 wheel excavator image 2
HYDRARAM MX16 wheel excavator image 3
HYDRARAM MX16 wheel excavator image 4
HYDRARAM MX16 wheel excavator image 5
HYDRARAM MX16 wheel excavator image 6
HYDRARAM MX16 wheel excavator image 7
HYDRARAM MX16 wheel excavator image 8
HYDRARAM MX16 wheel excavator image 9
HYDRARAM MX16 wheel excavator image 10
HYDRARAM MX16 wheel excavator image 11
HYDRARAM MX16 wheel excavator image 12
HYDRARAM MX16 wheel excavator image 13
HYDRARAM MX16 wheel excavator image 14
HYDRARAM MX16 wheel excavator image 15
HYDRARAM MX16 wheel excavator image 16
1/16
Brand HYDRARAM
Model MX16
Year of manufacture 2017
Running hours 6855 m/h
Location Sweden
Placed on more than 1 month
Machineryline ID QA32731
Condition
Condition used

More details — HYDRARAM MX16 wheel excavator

English
Wheel excavator Hydrema MX16 with 10 ton Palmse trailer and several accessories

Brand: Hydrema
Model: MX16
Year model: 2017
Serial number: 12347
Hours: 6855h
Fuel: Diesel
Engine power: 120kW
Environmental class: EURO 4
Rototilt Engcon S60 mount
MOBA Xsite PRO 2 subsystem, prepared for 3 subsystem
Central lubrication
Engine hydraulics
Slant/hammer hydraulics
Large BM bracket (rigid/fixed)
Lever control
Electric mirrors
Additional LED work lighting on the boom, stick and cab
Reverse camera
Diesel heater with timer and call start
Refrigerator
Air-suspended seat with ventilation
Seat heater
Stereo in cab with USB
Inspection carried out by SMP 2022-08-24
Next inspection 2023-07

Weights and Measures
Length: 8720mm
Width: 2550mm
Height: 3120mm
Weight: 17800kg

Trailer
Brand: Palmse Trailer
Model: 1000
Year model: 2020
Serial number: 114137
Capacity: 10 tons
Length: 5685mm
Width: 2550mm
Height: 1900mm
Weight: 2350kg
Hydraulic tiltable hatch
Braked

Included tools/accessories
Planning bucket 2017
Backhoe SB 2017
Narrow scoop SB 2017
Tjälkrok Ema 2020
Asphalt cutter Ema 2020
Pallet forks Engcon 2021
Hydraulic hammer SMC 2006

Seller's comments
Serviced in own service workshop regularly every 500h
Tires on the wheeled excavator from 2020 (approx. 30-40% left)
Will be driven until sold
Show the whole comment
Radbagger Hydrema MX16 mit 10 Tonnen Palmse-Anhänger und diversem Zubehör

Marke: Hydrama
Modell: MX16
Baujahr: 2017
Seriennummer: 12347
Stunden: 6855h
Kraftstoff: Diesel
Motorleistung: 120kW
Umweltklasse: EURO 4
Rototilt Engcon S60 Halterung
MOBA Xsite PRO 2 Subsystem, vorbereitet für 3 Subsysteme
Zentralschmierung
Motorhydraulik
Schräg-/Hammerhydraulik
Große BM-Halterung (starr/fest)
Hebelsteuerung
Elektrische Spiegel
Zusätzliche LED-Arbeitsbeleuchtung an Ausleger, Stiel und Kabine
Rückfahrkamera
Dieselheizung mit Timer und Rufstart
Kühlschrank
Luftgefederter Sitz mit Belüftung
Sitzheizung
Stereo im Fahrerhaus mit USB
Inspektion durchgeführt von SMP 2022-08-24
Nächste Inspektion 2023-07

Gewichte und Maße
Länge: 8720 mm
Breite: 2550 mm
Höhe: 3120 mm
Gewicht: 17800 kg

Anhänger
Marke: Palmse Anhänger
Modell: 1000
Baujahr: 2020
Seriennummer: 114137
Kapazität: 10 Tonnen
Länge: 5685 mm
Breite: 2550 mm
Höhe: 1900 mm
Gewicht: 2350 kg
Hydraulisch kippbare Luke
Gebremst

Mitgeliefertes Werkzeug/Zubehör
Planungseimer 2017
Bagger SB 2017
Schmale Schaufel SB 2017
Tjälkrok Ema 2020
Asphaltschneider Ema 2020
Palettengabeln Engcon 2021
Hydraulikhammer SMC 2006

Kommentare des Verkäufers
In eigener Servicewerkstatt regelmäßig alle 500h gewartet
Bereifung des Mobilbaggers ab 2020 (ca. 30-40% übrig)
Wird bis zum Verkauf gefahren
Ratasekskavaator Hydrema MX16 koos 10 tonnise Palmse haagise ja mitme lisavarustusega

Kaubamärk: Hydrema
Mudel: MX16
Aasta mudel: 2017
Seerianumber: 12347
Tundi: 6855h
Kütus: diisel
Mootori võimsus: 120 kW
Keskkonnaklass: EURO 4
Rototilt Engcon S60 kinnitus
MOBA Xsite PRO 2 alamsüsteem, mis on ette valmistatud 3 alamsüsteemi jaoks
Tsentraalne määrimine
Mootori hüdraulika
Kald/vasara hüdraulika
Suur BM-klamber (jäik/fikseeritud)
Kangi juhtimine
Elektrilised peeglid
Täiendav LED töövalgustus poomil, pulgal ja kabiinis
Tagurduskaamera
Diiselküttekeha koos taimeriga ja kõne start
Külmik
Ventilatsiooniga õhkvedrustusega iste
Istmesoojendus
Stereo kabiinis USB-ga
Ülevaatuse teostas SMP 2022-08-24
Järgmine ülevaatus 2023-07

Kaalud ja mõõdud
Pikkus: 8720 mm
Laius: 2550 mm
Kõrgus: 3120 mm
Kaal: 17800 kg

Treiler
Kaubamärk: Palmse Trailer
Mudel: 1000
Aasta mudel: 2020
Seerianumber: 114137
Mahutavus: 10 tonni
Pikkus: 5685 mm
Laius: 2550 mm
Kõrgus: 1900 mm
Kaal: 2350 kg
Hüdrauliline kallutatav luuk
Pidurdas

Kaasas tööriistad/tarvikud
Planeeringu kopp 2017
Ekskavaator SB 2017
Kitsas kulp SB 2017
Tjälkrok Ema 2020
Asfaldilõikur Ema 2020
Kaubaaluste kahvlid Engcon 2021
Hüdrauliline haamer SMC 2006.a

Müüja kommentaarid
Hooldatud oma hooldustöökojas regulaarselt iga 500h järel
Rehvid ratasekskavaatoril aastast 2020 (jäänud ca 30-40%)
Sõidetakse kuni müügini
Ratinis ekskavatorius Hydrema MX16 su 10 tonų Palmse priekaba ir keliais priedais

Prekinis ženklas: Hydrema
Modelis: MX16
Metų modelis: 2017 m
Serijos numeris: 12347
Valandos: 6855 val
Kuras: dyzelinas
Variklio galia: 120 kW
Aplinkosaugos klasė: EURO 4
Rototilt Engcon S60 laikiklis
MOBA Xsite PRO 2 posistemis, paruoštas 3 posistemiui
Centrinis tepimas
Variklio hidraulika
Nuožulni / plaktuko hidraulika
Didelis BM laikiklis (standartas / fiksuotas)
Svirties valdymas
Elektriniai veidrodėliai
Papildomas LED darbinis apšvietimas ant strėlės, lazdos ir kabinos
Atbulinė kamera
Dyzelinis šildytuvas su laikmačiu ir skambučio pradžia
Šaldytuvas
Oro pakaba sėdynė su ventiliacija
Sėdynės šildytuvas
Stereofonas kabinoje su USB
Patikra atlikta SMP 2022-08-24
Kita apžiūra 2023-07

Svoriai ir išmatavimai
Ilgis: 8720 mm
Plotis: 2550 mm
Aukštis: 3120 mm
Svoris: 17800 kg

Priekaba
Prekinis ženklas: Palmse Trailer
Modelis: 1000
Metų modelis: 2020 m
Serijos numeris: 114137
Keliamoji galia: 10 tonų
Ilgis: 5685 mm
Plotis: 2550 mm
Aukštis: 1900 mm
Svoris: 2350 kg
Hidraulinis pakreipiamas liukas
Stabdė

Komplekte įrankiai/priedai
Planavimo kibiras 2017 m
Ekskavatorius SB 2017
Siauras kaušelis SB 2017 m
Tjälkrok Ema 2020
Asfalto freza Ema 2020
Padėklų šakės Engcon 2021
Hidraulinis plaktukas SMC 2006 m

Pardavėjo pastabos
Reguliariai kas 500 val. aptarnaujamas savo serviso dirbtuvėse
Ratinio ekskavatoriaus padangos nuo 2020m (liko apie 30-40%)
Važiuos iki pardavimo
Riteņu ekskavators Hydrema MX16 ar 10 tonnu Palmse piekabi un vairākiem piederumiem

Preču zīme: Hydrema
Modelis: MX16
Gada modelis: 2017
Sērijas numurs: 12347
Stundas: 6855h
Degviela: dīzelis
Dzinēja jauda: 120kW
Vides klase: EURO 4
Rototilt Engcon S60 stiprinājums
MOBA Xsite PRO 2 apakšsistēma, sagatavota 3 apakšsistēmai
Centrālā eļļošana
Dzinēja hidraulika
Slīpu/āmuru hidraulika
Liels BM kronšteins (stingrs/fiksēts)
Sviras vadība
Elektriskie spoguļi
Papildus LED darba apgaismojums uz izlices, stieņa un kabīnes
Reversā kamera
Dīzeļa sildītājs ar taimeri un izsaukuma sākšanu
Ledusskapis
Pneimatisks sēdeklis ar ventilāciju
Sēdekļu sildītājs
Stereo kabīnē ar USB
Pārbaudi veica SMP 2022-08-24
Nākamā apskate 2023-07

Svari un mēri
Garums: 8720 mm
Platums: 2550 mm
Augstums: 3120 mm
Svars: 17800 kg

Treileris
Zīmols: Palmse Trailer
Modelis: 1000
Gada modelis: 2020
Sērijas numurs: 114137
Tilpums: 10 tonnas
Garums: 5685 mm
Platums: 2550 mm
Augstums: 1900 mm
Svars: 2350 kg
Hidrauliski noliecama lūka
Bremzēja

Iekļauti instrumenti/piederumi
Plānošanas spainis 2017
Ekskavators SB 2017
Šaurā liekšķere SB 2017
Tjälkrok Ema 2020
Asfalta griezējs Ema 2020
Palešu dakšas Engcon 2021
Hidrauliskais āmurs SMC 2006.g

Pārdevēja komentāri
Apkope savā servisa darbnīcā regulāri ik pēc 500h
Riteņu ekskavatora riepas no 2020. gada (atlikuši aptuveni 30-40%)
Tiks braukts līdz pārdošanai
Koparka kołowa Hydrema MX16 z 10-tonową przyczepą Palmse i kilkoma akcesoriami

Marka: Hydrama
Model: MX16
Rok modelu: 2017
Numer seryjny: 12347
Godziny: 6855 godz
Paliwo: olej napędowy
Moc silnika: 120kW
Klasa środowiskowa: EURO 4
Mocowanie Rototilt Engcon S60
Podsystem MOBA Xsite PRO 2, przygotowany pod podsystem 3
Centralne smarowanie
Hydraulika silnika
Hydraulika skośna/młotowa
Duży wspornik BM (sztywny/stały)
Sterowanie dźwignią
Elektryczne lusterka
Dodatkowe oświetlenie robocze LED na wysięgniku, ramieniu i kabinie
Kamera cofania
Nagrzewnica na olej napędowy z timerem i uruchamianiem połączenia
Lodówka
Fotel pneumatyczny z wentylacją
Podgrzewacz siedzenia
Stereo w kabinie z USB
Kontrola przeprowadzona przez SMP 2022-08-24
Następna kontrola 2023-07

Wagi i rozmiary
Długość: 8720 mm
Szerokość: 2550mm
Wysokość: 3120 mm
Waga: 17800 kg

Przyczepa
Marka: Palmse Przyczepa
Wzór: 1000
Rok modelu: 2020
Numer seryjny: 114137
Pojemność: 10 ton
Długość: 5685 mm
Szerokość: 2550mm
Wysokość: 1900 mm
Waga: 2350 kg
Klapa uchylna hydraulicznie
Hamowany

Dołączone narzędzia/akcesoria
Planowanie wiadra 2017
Koparko-ładowarka SB 2017
Wąska miarka SB 2017
Tjälkrok Ema 2020
Przecinarka do asfaltu Ema 2020
Widły do ​​palet Engcon 2021
Młot hydrauliczny SMC 2006

Komentarze sprzedawcy
Serwisowany we własnym warsztacie serwisowym regularnie co 500h
Opony na koparkę kołową z 2020 roku (pozostało ok. 30-40%)
Będzie jeździł do momentu sprzedaży
Hjulgrävare Hydrema MX16 med 10 tons Palmse trailer och flera tillbehör

Märke: Hydrema
Modell: MX16
Årsmodell: 2017
Serienummer: 12347
Timmar: 6855h
Bränsle: Diesel
Motoreffekt: 120kW
Miljöklass: EURO 4
Rototilt Engcon S60 fäste
MOBA Xsite PRO 2 delsystem, förberedd för 3 delsystem
Centralsmörjning
Motorhydraulik
Slänt/hammarhydraulik
Stora BM fästet (stelt/fast)
Spakstyrning
Elspeglar
Extra LED arbetsbelysning på bom, sticka och hytt
Backkamera
Dieselvärmare med tidur och call start
Kylskåp
Luftfjädrat säte med ventilation
Sätesvärmare
Stereo i hytt med USB
Besiktning utförd av SMP 2022-08-24
Nästa besiktning 2023-07

Mått och vikt
Längd: 8720mm
Bredd: 2550mm
Höjd: 3120mm
Vikt: 17800kg

Trailer
Märke: Palmse Trailer
Modell: 1000
Årsmodell: 2020
Serienummer: 114137
Kapacitet: 10 ton
Längd: 5685mm
Bredd: 2550mm
Höjd: 1900mm
Vikt: 2350kg
Hydraulisk tippbar lucka
Bromsad

Medföljande redskap/tillbehör
Planeringsskopa 2017
Grävskopa SB 2017
Smalskopa SB 2017
Tjälkrok Ema 2020
Asfaltsskärare Ema 2020
Pallgafflar Engcon 2021
Hydralhammare SMC 2006

Säljarens kommentarer
Servad i egen serviceverkstad regelbundet var 500h
Däck på hjulgrävaren från 2020 (ca. 30-40% kvar)
Kommer köras fram tills försäljning