The ad Wacker Neuson 75z3 RD tracked excavator for sale by auction has been sold and is not included in the search!
Similar ads
VOLVO ECR145EL tracked excavator VOLVO ECR145EL €100,000 Tracked excavator 2017 3112 m/h Sweden, Nacka Strand, 131 53, Forumvägen 14
Wacker Neuson 75z3 RD tracked excavator
Sold
Wacker Neuson 75z3 RD tracked excavator
Wacker Neuson 75z3 RD tracked excavator image 2
Wacker Neuson 75z3 RD tracked excavator image 3
Wacker Neuson 75z3 RD tracked excavator image 4
Wacker Neuson 75z3 RD tracked excavator image 5
Wacker Neuson 75z3 RD tracked excavator image 6
Wacker Neuson 75z3 RD tracked excavator image 7
Wacker Neuson 75z3 RD tracked excavator image 8
Wacker Neuson 75z3 RD tracked excavator image 9
Wacker Neuson 75z3 RD tracked excavator image 10
Wacker Neuson 75z3 RD tracked excavator image 11
Wacker Neuson 75z3 RD tracked excavator image 12
Wacker Neuson 75z3 RD tracked excavator image 13
Wacker Neuson 75z3 RD tracked excavator image 14
Wacker Neuson 75z3 RD tracked excavator image 15
1/15
Model 75z3 RD
Running hours 1900 m/h
Location Sweden
Placed on more than 1 month
Machineryline ID JT32653
Condition
Condition used

More details — Wacker Neuson 75z3 RD tracked excavator

English
Here you will find a fully serviced 8 ton excavator with rotor tilt from Wacker Neuson with low working hours.

Wacker Neuson 75z3 RD
Length approximately 5500 mm
Width. approximately 2200 mm
Height. approximately 2800 mm
Operating hours: 1900
Year model: 2007

Included tools/accessories

Planning bucket
Backhoe
Cable scoop

Seller's comments
Fully serviced
Rotor tilt
Diesel heater
Swabian control
Taken in 2009
Central lubrication
Refueling pump
Hier finden Sie einen komplett gewarteten 8 Tonnen Bagger mit Rotorneigung von Wacker Neuson mit geringer Arbeitszeit.

Wacker Neuson 75Z3 RD
Länge ca. 5500 mm
Breite. etwa 2200 mm
Höhe. etwa 2800 mm
Betriebsstunden: 1900
Baujahr: 2007

Mitgeliefertes Werkzeug/Zubehör

Eimer planen
Bagger
Kabelschaufel

Kommentare des Verkäufers
Vollständig gewartet
Rotorneigung
Dieselheizung
Schwäbische Kontrolle
Aufgenommen im Jahr 2009
Zentralschmierung
Betankungspumpe
Siit leiate Wacker Neusoni täisteenindusega 8-tonnise rootori kaldega ekskavaatori madala tööajaga.

Wacker Neuson 75z3 RD
Pikkus ca 5500 mm
Laius. umbes 2200 mm
Kõrgus. umbes 2800 mm
Tööaeg: 1900
Aasta mudel: 2007

Kaasas tööriistad/tarvikud

Planeerimise kopp
Ekskavaator
Kaabli kühvel

Müüja kommentaarid
Täielikult hooldatud
Rootori kalle
Diiselkütteseade
Švaabi kontroll
Pildistatud 2009. aastal
Tsentraalne määrimine
Tankimispump
Čia rasite pilnai aptarnaujamą 8 tonų ekskavatorių su rotoriaus pasvirimu iš Wacker Neuson su trumpomis darbo valandomis.

Wacker Neuson 75z3 RD
Ilgis apie 5500 mm
Plotis. apie 2200 mm
Aukštis. apie 2800 mm
Darbo valandos: 1900 val
Metų modelis: 2007 m

Komplekte įrankiai/priedai

Planavimo kibiras
Ekskavatorius
Kabelio kaušelis

Pardavėjo pastabos
Pilnai aptarnauta
Rotoriaus pakreipimas
Dyzelinis šildytuvas
Švabų kontrolė
Paimta 2009 m
Centrinis tepimas
Degalų papildymo siurblys
Šeit jūs atradīsiet pilnībā apkalpotu 8 tonnu ekskavatoru ar rotora slīpumu no Wacker Neuson ar zemu darba stundu skaitu.

Wacker Neuson 75z3 RD
Garums aptuveni 5500 mm
Platums. aptuveni 2200 mm
Augstums. aptuveni 2800 mm
Darba laiks: 1900
Izlaiduma gads: 2007

Iekļauti instrumenti/piederumi

Plānošanas spainis
Ekskavators
Kabeļa liekšķere

Pārdevēja komentāri
Pilnībā apkalpots
Rotora slīpums
Dīzeļa sildītājs
Švābu kontrole
Uzņemts 2009. gadā
Centrālā eļļošana
Degvielas uzpildes sūknis
Tutaj znajdziesz w pełni serwisowaną koparkę 8-tonową z przechylaniem wirnika firmy Wacker Neuson z niskimi godzinami pracy.

Wacker Neuson 75z3RD
Długość około 5500 mm
Szerokość. około 2200 mm
Wysokość. około 2800 mm
Godziny pracy: 1900
Rok modelu: 2007

Dołączone narzędzia/akcesoria

Wiadro planowania
koparka
Łyżka do kabli

Komentarze sprzedawcy
W pełni serwisowany
Pochylenie wirnika
Podgrzewacz diesla
Kontrola Szwabii
Zrobione w 2009 roku
Centralne smarowanie
Pompa tankowania
Här hittar ni en fullservad 8 tons grävare med rotortilt från Wacker Neuson med låga arbetstimmar.

Wacker Neuson 75z3 RD
Längd cirka 5500 mm
Bredd. cirka 2200 mm
Höjd. cirka 2800 mm
Drifttimmar: 1900
Årsmodell: 2007

Medföljande redskap/tillbehör

Planeringsskopa
Grävskopa
Kabelskopa

Säljarens kommentarer
Fullservad
Rotortilt
Dieselvärmare
Svab styrning
Uttagen 2009
Centralsmörjning
Tankningspump