The ad CATERPILLAR 308D CR tracked excavator for sale by auction has been sold and is not included in the search!
Similar ads
CATERPILLAR 308D CR tracked excavator
Sold
CATERPILLAR 308D CR tracked excavator
CATERPILLAR 308D CR tracked excavator image 2
CATERPILLAR 308D CR tracked excavator image 3
CATERPILLAR 308D CR tracked excavator image 4
CATERPILLAR 308D CR tracked excavator image 5
CATERPILLAR 308D CR tracked excavator image 6
CATERPILLAR 308D CR tracked excavator image 7
CATERPILLAR 308D CR tracked excavator image 8
CATERPILLAR 308D CR tracked excavator image 9
CATERPILLAR 308D CR tracked excavator image 10
CATERPILLAR 308D CR tracked excavator image 11
CATERPILLAR 308D CR tracked excavator image 12
CATERPILLAR 308D CR tracked excavator image 13
CATERPILLAR 308D CR tracked excavator image 14
CATERPILLAR 308D CR tracked excavator image 15
CATERPILLAR 308D CR tracked excavator image 16
1/16
Brand CATERPILLAR
Model 308D CR
Year of manufacture 2011
Running hours 6785 m/h
Location Sweden
Placed on more than 1 month
Machineryline ID JA32248
Condition
Condition used

More details — CATERPILLAR 308D CR tracked excavator

English
This Cat excavator is ready for work! The machine is equipped with a tiltrotator with gripper cassette and the tools you need to start operating on most jobs. It feels nice in the hydraulics and has a good feel in the levers. So regardless of whether you are going to use it to dig fiber, plan plots or ditch in the meadows, you will feel comfortable in the cab of this machine.

CAT 308D CR
Manufacturer: Caterpillar
Model: 308D cr
Model Year: 2011
Engine power: 43kw
Meter reading: 6785hrs

Weights and Measures
Length: 5.9m
Width: 2.5m
Height: 2.7m
Weight: 8600kg
Bandwidth: 60cm

Included tools/accessories
Flat bucket 135cm
Deep scoop 70cm
VA scoop 35cm
Täljrok

Other information
Wets a little in rotor tilt
Diesel heater
Electric engine heater
Central lubrication
Very nice in knitting/bom
Below normal clearance in rotor tilt/bracket
Swab levers
Abrasion on driver's seat

Seller's comments
S50 bracket
Swirl in rotor tilt resealed
Dieser Cat-Bagger ist einsatzbereit! Die Maschine ist mit einem Tiltrotator mit Greiferkassette und den Werkzeugen ausgestattet, die Sie für die meisten Arbeiten benötigen. Es fühlt sich gut in der Hydraulik an und hat ein gutes Gefühl in den Hebeln. Egal, ob Sie damit Fasern graben, Parzellen planen oder Wiesen graben, Sie werden sich in der Kabine dieser Maschine wohl fühlen.

KATZE 308D CR
Hersteller: Caterpillar
Modell: 308D cr
Modelljahr: 2011
Motorleistung: 43 kW
Zählerstand: 6785 Std

Gewichte und Maße
Länge: 5,9 m
Breite: 2,5 m
Höhe: 2,7 m
Gewicht: 8600 kg
Bandbreite: 60cm

Mitgeliefertes Werkzeug/Zubehör
Flacher Eimer 135cm
Tiefe Schaufel 70cm
VA-Schaufel 35cm
Täljrok

Andere Informationen
Benetzt ein wenig bei Rotorneigung
Dieselheizung
Elektrischer Motorvorwärmer
Zentralschmierung
Sehr schön in Strick/Bom
Unterhalb des normalen Spiels in der Rotorneigung/Halterung
Wischhebel
Abrieb am Fahrersitz

Kommentare des Verkäufers
S50 Halterung
Drall in Rotorneigung wieder abgedichtet
See Cat ekskavaator on tööks valmis! Masin on varustatud haaratsikassetiga rototilt ja tööriistadega, mida vajate enamiku tööde tegemiseks. Tundub hea hüdraulika ja hea tunnetus kangides. Nii et olenemata sellest, kas kavatsete seda kasutada kiudude kaevamiseks, kruntide planeerimiseks või heinamaadel kraavimiseks, tunnete end selle masina kabiinis mugavalt.

CAT 308D CR
Tootja: Caterpillar
Mudel: 308D cr
Mudeli aasta: 2011
Mootori võimsus: 43 kW
Arvesti näit: 6785 tundi

Kaalud ja mõõdud
Pikkus: 5,9m
Laius: 2,5m
Kõrgus: 2,7m
Kaal: 8600 kg
Ribalaius: 60 cm

Kaasas tööriistad/tarvikud
Lame kopp 135cm
Sügav kühvel 70 cm
VA kühvel 35 cm
Täljrok

Muu info
Rootori kalde all veidi märjaks
Diiselkütteseade
Elektriline mootorisoojendus
Tsentraalne määrimine
Väga ilus kudumine/pumm
Alla normaalse kliirensi rootori kalde/klambri juures
Tampooni hoovad
Juhiistmel hõõrdumine

Müüja kommentaarid
S50 kronstein
Rootori kaldpööris on uuesti suletud
Šis Cat ekskavatorius paruoštas darbui! Mašinoje yra rotatorius su griebtuvo kasete ir įrankiais, kurių reikia norint pradėti dirbti daugumoje darbų. Puikiai jaučiasi hidraulikoje ir gerai jaučiasi svirtis. Taigi nepriklausomai nuo to, ar naudosite jį plaušų kasimui, sklypų planavimui ar grioviui pievose, šios mašinos kabinoje jausitės patogiai.

CAT 308D CR
Gamintojas: Caterpillar
Modelis: 308D kr
Modelio metai: 2011 m
Variklio galia: 43 kW
Skaitiklio rodmuo: 6785 val

Svoriai ir išmatavimai
Ilgis: 5,9m
Plotis: 2,5m
Aukštis: 2,7m
Svoris: 8600 kg
Juostos plotis: 60 cm

Komplekte įrankiai/priedai
Plokščias kibiras 135cm
Gilus kaušelis 70 cm
VA kaušelis 35cm
Täljrok

Kita informacija
Šiek tiek sušlapo rotorius pasvirus
Dyzelinis šildytuvas
Elektrinis variklio šildytuvas
Centrinis tepimas
Labai grazus mezgimas/bom
Žemiau įprastos rotoriaus pakreipimo / laikiklio prošvaisa
Tamponų svirties
Nubrozdinimas ant vairuotojo sėdynės

Pardavėjo pastabos
S50 laikiklis
Rotoriaus pasvirimo sūkurys vėl užsandarintas
Šis Cat ekskavators ir gatavs darbam! Mašīna ir aprīkota ar rotatoru ar satvērēja kaseti un instrumentiem, kas nepieciešami, lai sāktu strādāt lielākajā daļā darbu. Tas labi jūtas hidraulikā un labi jūt sviras. Tāpēc neatkarīgi no tā, vai to izmantosiet, lai raktu šķiedras, plānotu zemes gabalus vai grāvmalās, jūs jutīsieties ērti šīs mašīnas kabīnē.

CAT 308D CR
Ražotājs: Caterpillar
Modelis: 308D kr
Modeļa gads: 2011
Dzinēja jauda: 43kw
Skaitītāja rādījums: 6785 st

Svari un mēri
Garums: 5,9m
Platums: 2,5m
Augstums: 2,7 m
Svars: 8600 kg
Joslas platums: 60 cm

Iekļauti instrumenti/piederumi
Plakans spainis 135cm
Dziļa lāpstiņa 70cm
VA liekšķere 35cm
Täljrok

Cita informācija
Rotora slīpumā nedaudz saslapina
Dīzeļa sildītājs
Elektriskais dzinēja sildītājs
Centrālā eļļošana
Ļoti jauks adījumā/bomā
Zem normālā attāluma rotora slīpumā/kronšteinā
Tamponu sviras
Nobrāzums uz vadītāja sēdekļa

Pārdevēja komentāri
S50 kronšteins
Rotora sasvēršanās virpuļš ir atkārtoti noslēgts
Ta koparka Cat jest gotowa do pracy! Maszyna jest wyposażona w tiltrotator z kasetą chwytaka oraz narzędzia potrzebne do rozpoczęcia wykonywania większości prac. Czuje się dobrze w hydraulice i ma dobre wyczucie dźwigni. Niezależnie więc od tego, czy będziesz nią kopać światłowód, planować działki czy rowy na łąkach, w kabinie tej maszyny poczujesz się komfortowo.

CAT 308D CR
Producent: Caterpillar
Model: 308D kr
Rok modelowy: 2011
Moc silnika: 43 kW
Odczyt licznika: 6785 godz

Wagi i rozmiary
Długość: 5,9 m
Szerokość: 2,5m
Wysokość: 2,7m
Waga: 8600 kg
Szerokość pasma: 60 cm

Dołączone narzędzia/akcesoria
Wiaderko płaskie 135cm
Łyżka głęboka 70 cm
Miarka VA 35 cm
Täljrok

Inne informacje
Zwilża trochę w przechyleniu wirnika
Podgrzewacz diesla
Elektryczna nagrzewnica silnika
Centralne smarowanie
Bardzo ładnie się robi na drutach/bom
Poniżej normalnego luzu w przechyleniu/wsporniku wirnika
Dźwignie wymazowe
Przetarcie na fotelu kierowcy

Komentarze sprzedawcy
wspornik S50
Wirowanie w pochyleniu wirnika ponownie uszczelnione
Denna grävmaskin från Cat är klar för arbete! Maskinen är utrustad med en tiltrotator med gripkassett och de redskap man behöver för att gå i drift på de flesta jobb. Den känns fin i hydrauliken och har en bra känsla i spakarna. Så oavsett om du ska använda den att gräva fiber, planera tomter eller dika på ängarna så kommer du trivas i hytten på denna maskin.

CAT 308D CR
Tillverkare: Caterpillar
Modell: 308D cr
Årsmodell: 2011
Motoreffekt: 43kw
Mätarställning: 6785tim

Mått och vikt
Längd: 5,9m
Bredd: 2,5m
Höjd: 2,7m
Vikt: 8600kg
Bandbredd: 60cm

Medföljande redskap/tillbehör
Planskopa 135cm
Djupskopa 70cm
VA skopa 35cm
Tjälkrok

Övriga upplysningar
Fuktar lite i rotortilt
Dieselvärmare
Elektrisk motorvärmare
Centralsmörjning
Mycket fin i sticka/bom
Under normalt glapp i rotortilt/fäste
Svabspakar
Nötning på förarstol

Säljarens kommentarer
S50 fäste
Svirvel i rotortilt omtätad