The ad GENIE Z-45/25J articulated boom lift for sale by auction has been sold and is not included in the search!
Similar ads
GENIE Z45-25 articulated boom lift GENIE Z45-25 price on request Articulated boom lift 2007 3052 m/h Ukraine, Zhitomir
GENIE GS2646 articulated boom lift GENIE GS2646 €5,400 Articulated boom lift 2007 599 m/h France, Neuville-Saint-Amand
GENIE z60/34 articulated boom lift GENIE z60/34 €18,900 Articulated boom lift 2007 3950 m/h Belgium, Lontzen
GENIE Z-45/25J articulated boom lift
Sold
GENIE Z-45/25J articulated boom lift
GENIE Z-45/25J articulated boom lift image 2
GENIE Z-45/25J articulated boom lift image 3
GENIE Z-45/25J articulated boom lift image 4
GENIE Z-45/25J articulated boom lift image 5
GENIE Z-45/25J articulated boom lift image 6
GENIE Z-45/25J articulated boom lift image 7
GENIE Z-45/25J articulated boom lift image 8
GENIE Z-45/25J articulated boom lift image 9
GENIE Z-45/25J articulated boom lift image 10
GENIE Z-45/25J articulated boom lift image 11
GENIE Z-45/25J articulated boom lift image 12
GENIE Z-45/25J articulated boom lift image 13
GENIE Z-45/25J articulated boom lift image 14
GENIE Z-45/25J articulated boom lift image 15
GENIE Z-45/25J articulated boom lift image 16
GENIE Z-45/25J articulated boom lift image 17
1/17
Brand GENIE
Model Z-45/25J
Year of manufacture 2007
Running hours 1327 m/h
Location Sweden
Placed on more than 1 month
Machineryline ID MQ31972
Condition
Condition used

More details — GENIE Z-45/25J articulated boom lift

English
BOOM LIFT

GENIE GENIE Z-45/25J
Year model: 2007
Hours: 1,327 h
Serial number: Z452507-32573
Operation: Electric
Driving: 2WD
Steering: 2WS

Weights and Measures
Platform height: 13.8 meters
Max range: 7.7 meters
Platform length: 73 cm
Platform width: 176 cm
weight: 7402 kg
Maximum load: 227 kg
Transport dimensions: L: 6.7 W: 1.8 H: 1.95 m

CE marked : Yes
Last approved inspection: 2022-08-31
Inspected until: June 2023

Seller's Comments:
New batteries in 2022
Works and goes bra
No known faults according to the seller
AUSLEGERLIFT

GENIE GENIE Z-45/25J
Baujahr: 2007
Stunden: 1.327 Std
Seriennummer: Z452507-32573
Betrieb: Elektrisch
Fahren: 2WD
Lenkung: 2WS

Gewichte und Maße
Bahnsteighöhe: 13,8 Meter
Maximale Reichweite: 7,7 Meter
Plattformlänge: 73 cm
Plattformbreite: 176 cm
Gewicht: 7402 kg
Maximale Belastung: 227 kg
Transportmaße: L: 6,7 B: 1,8 H: 1,95 m

CE-Kennzeichnung: Ja
Letzte genehmigte Inspektion: 31.08.2022
Geprüft bis: Juni 2023

Kommentare des Verkäufers:
Neue Batterien im Jahr 2022
Funktioniert und geht BH
Keine bekannten Mängel laut Verkäufer
POOMI TÕSTE

GENIE GENIE Z-45/25J
Aasta mudel: 2007
Tundi: 1327 h
Seerianumber: Z452507-32573
Töötamine: elektriline
Sõit: 2WD
Rool: 2WS

Kaalud ja mõõdud
Platvormi kõrgus: 13,8 meetrit
Maksimaalne ulatus: 7,7 meetrit
Platvormi pikkus: 73 cm
Platvormi laius: 176 cm
kaal: 7402 kg
Maksimaalne koormus: 227 kg
Transpordi mõõtmed: P: 6,7 L: 1,8 K: 1,95 m

CE-märgis: Jah
Viimane kinnitatud ülevaatus: 2022-08-31
Ülevaatus kuni: juuni 2023.a

Müüja kommentaarid:
Uued akud 2022 aastal
Töötab ja käib rinnahoidja
Müüja sõnul teadaolevaid defekte pole
STRĖLĖS KĖLIMO

GENIE GENIE Z-45/25J
Metų modelis: 2007 m
Valandos: 1327 val
Serijos numeris: Z452507-32573
Veikimas: elektrinis
Vairavimas: 2WD
Vairavimas: 2WS

Svoriai ir išmatavimai
Platformos aukštis: 13,8 metro
Maksimalus nuotolis: 7,7 metro
Platformos ilgis: 73 cm
Platformos plotis: 176 cm
svoris: 7402 kg
Maksimali apkrova: 227 kg
Transportavimo matmenys: P: 6,7 P: 1,8 A: 1,95 m

CE ženklas: Taip
Paskutinė patvirtinta apžiūra: 2022-08-31
Apžiūrėta iki: 2023 m. birželio mėn

Pardavėjo komentarai:
Nauji akumuliatoriai 2022m
Veikia ir eina liemenėlė
Pardavėjo teigimu, defektų nėra
STRĒLES PACELS

GENIE GENIE Z-45/25J
Izlaiduma gads: 2007
Stundas: 1327 h
Sērijas numurs: Z452507-32573
Darbība: elektriska
Braukšana: 2WD
Stūre: 2WS

Svari un mēri
Platformas augstums: 13,8 metri
Maksimālais diapazons: 7,7 metri
Platformas garums: 73 cm
Platformas platums: 176 cm
svars: 7402 kg
Maksimālā slodze: 227 kg
Transporta izmēri: G: 6,7 P: 1,8 A: 1,95 m

CE marķējums: Jā
Pēdējā apstiprinātā apskate: 2022-08-31
Apskate līdz: 2023. gada jūnijam

Pārdevēja komentāri:
Jauni akumulatori 2022.g
Strādā un iet krūšturis
Pēc pārdevēja domām, defektu nav
PODNOSZENIE WYSIĘGNIKA

GENIE GENIE Z-45/25J
Rok modelu: 2007
Godziny: 1327 godz
Numer seryjny: Z452507-32573
Działanie: elektryczne
Jazda: 2WD
Układ kierowniczy: 2WS

Wagi i rozmiary
Wysokość platformy: 13,8 metra
Maksymalny zasięg: 7,7 metra
Długość platformy: 73 cm
Szerokość platformy: 176 cm
waga: 7402 kg
Maksymalne obciążenie: 227 kg
Wymiary transportowe: dł.: 6,7 szer.: 1,8 wys.: 1,95 m

Oznaczenie CE: Tak
Ostatnia zatwierdzona inspekcja: 2022-08-31
Przegląd do: czerwiec 2023r

Komentarze sprzedawcy:
Nowe akumulatory w 2022r
Biustonosz działa i idzie
Według sprzedawcy brak znanych wad
BOMLIFT 

GENIE GENIE Z-45/25J
Årsmodell: 2007
Timmar: 1 327 h 
Serienummer: Z452507-32573
Drift: El
Drivning: 2WD
Styrning: 2WS

Mått och vikt
Plattformshöjd: 13.8 meter
Max räckvidd: 7.7 meter
Plattformslängd: 73 cm
Plattformsbredd: 176 cm
Vikt: 7402 kg
Maxlast: 227 kg
Transportmått: L: 6,7 B: 1,8 H: 1,95 m

CE-märkt : Ja
Senaste godkända besiktning: 2022-08-31
Besiktigad till och med: Juni 2023

Säljarens kommentarer: 
Nya batterier 2022
Fungerar och går bra
Inga kända fel enligt säljaren